wachtlijsten Haagse voorschool

In 2003 is De Loos Monitoring de gemeente Den Haag behulpzaam geweest bij de inventarisatie van wachtlijsten op de Haagse voorscholen. Dit ten behoeve van een gerichte uitbreiding van de capaciteit.
Eerste hobbel om te nemen was een helder beeld te krijgen van wachtlijsten zelf. Daartoe is het volgende schema opgezet.
wachtlijstmodelVVE.gif
Op basis van dit wachtlijstmodel, is een formulier ontwikkeld waarmee de wachtlijsten nu en in de nabije toekomst in kaart zijn gebracht, rekening houden met een mogelijke uitbreiding van de capaciteit. Het formulier is geschikt bij een minder goede registratie van inschrijvingen en plaatsingen. Leidster kunnen met dit formulier ook zelf in de toekomst hun eigen wachtlijsten ‘voorspellen’.
formulier VVE