tijdregistratie zorg

In 2004 heeft De Loos Monitoring tijdregistratiegegevens van zorginstellingen verwerkt en geanalyseerd. Doel was een onderbouwing van kosten van diensten en voorzieningen. Ook moet een heldere monitoring van diensten, trajecten en cliënten leiden tot een verdere professionalisering van het aanbod en kostenbewuste inzet van middelen.
Diensten zijn afzonderlijk geanalyseerd, maar ook in samenhang met andere afgenomen diensten (trajecten) en mede op basis daarvan zijn cliëntprofielen opgesteld. Ondanks de complexiteit en veelvormigheid is het model eenvoudig gebleven: dit komt een eenduidige analyse ten goede.
De Loos Monitoring heeft een datamodel ontwikkeld voor ontsluiting van de tijdregistratiegegevens, inzichtelijke onderbouwing van de kostprijs, en analyse van cliëntprofielen.
Hieronder een korte weergave van het datamodel: