schoolloopbaan & inschrijvingen

Sinds maart 2009 is De Loos Monitoring doende BRON te ontsluiten voor beleidsmatige gebruik van de beschikbare gegevens. De nieuwste ontwikkelingen betreffen de ontsluiting van schoolloopbanen, en een belangrijke revisie van de “kubus inschrijving”.

kubus schoolloopbaan
De kubus “schoolloopbaan” volgt niet welke opleidingen leerlingen/deelnemers volgen, maar richt zich op inschrijvingen op vestigingen en campussen. De kubus geeft speciale aandacht aan niet-reguliere inschrijvingen, die met de andere kubussen niet kunnen worden belicht zoals:
– fantoom inschrijvingen;
– flits inschrijvingen;
– korte inschrijvingen.
Ook houdt de kubus bij, hoeveel scholen er op enig moment door de leerling/deelnemers zijn bezocht.
De kubus is te koppelen aan andere informatiekubussen via de persoon en de school (in casu vestiging of campus).

kubus inschrijving
De kubus “inschrijving” laat zien wanneer in het schooljaar leerlingen/deelnemers zich in- en uitschrijven. De kubus volgt onder meer nauwlettend de overgang voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs. De kubus peilt tien keer per schooljaar inschrijvingen en (voortijdig) schoolverlaten gedurende de hele periode 12 tot 23 jaar.
En passant toont de “kubus inschrijving” ook de risicovolle perioden voor het voortijdig schoolverlaten en trajecten voorafgaand en aansluitend op het voortijdig schoolverlaten. De actuele verbeteringen betreffen:
– het uitlichten van de overgangsperiode van het vo naar het mbo;
– het aantal jaren vóór of ná de overgang van het vo naar het mbo/hbo;
– een nauwkeuriger afleiding van nieuwe en oude vsv’ers;
– het tonen van het voortijdig schoolverlaten van voormalige praktijkleerlingen;
– het tonen van terugkeer van voormalige schoolverlaters;
– het tonen van gekwalificeerden die onderwijs blijven volgen;
– het onderscheiden van schoolverlaten met startkwalificatie, vmbo/mbo1-diploma dan wel ongediplomeerd schoolverlaten;
– een betere afleiding van feitelijk en vermoedelijk volgen van hoger onderwijs.
De kubus “inschrijving” verder bij, hoe lang schoolverlaters op enig moment buiten het onderwijs zijn, óf bij terugkeer buiten het onderwijs zijn geweest.