oversterfte laatste 52 weken

Er zijn goede redenen om de oversterfte niet alleen per week te bekijken, maar ook de oversterfte in de laatste 52 weken te bekijken. De datasets die inmiddels rijkelijk voorhanden zijn, laten dergelijke analyses zeer goed toe.

Het CBS zet de wekelijkse aantallen overledenen af tegen meerjarengemiddelden, en doet dit onder meer voor leeftijdsgroepen en voor Wlz-zorggebruikers:

Duidelijk is te zien dat sinds week 11 er per week meer overledenen zijn, en met name onder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers (nb: deze groepen overlappen elkaar). Ook onder de 65- tot 80-jarigen zijn er meer overledenen dan gebruikelijk. Veel minder is dit te zien onder de inwoners tot 65 jaar.

De eerste Coronagolf duurde van week 11 tot en met week 19. Verder is de hittegolf zichtbaar (week 33-35) en de 2de Coronagolf vanaf week 39. De volgende visual toont de de oversterfte sinds het begin van de eerste Coronagolf:

De volgende visual toont wekelijks het aantal overleden in de afgelopen 52 weken, afgezet tegen een meerjarengemiddelde, en inclusief het percetnage waarin 2020 afwijkt van het meerjarengemiddelde:

De visual toont dat na de eerste Coronagolf er ±4½% meer mensen overleden waren. Inmiddels is het percentage opgelopen tot 6.4%. Gerekend vanaf het begin van de epidemie is het percentage 8.0%.
Hieronder een uitsplitsing naar leeftijdsgroepen en Wlz-zorggebruikers:

Op basis van de oversterfte in de afgelopen 52 weken, blijkt deze het hoogst te zijn onder de Wlz-zorggebruikers (11.3% in week 45). De twee oudere leeftijdsgroepen ontlopen elkaar niet veel (8.6% om 8.8%).