oversterfte laatste 52 weken

Door de oversterfte te bekijken over de laatste 52 weken, wordt het sterftecijfer niet meer beïnvloed door de seizoensgebonden fluctuaties gedurende het jaar. Het CBS doet dit niet, waardoor trends niet goed zichtbaar zijn.

Het CBS zet de wekelijkse aantallen overledenen af tegen meerjarengemiddelden, en doet dit onder meer voor leeftijdsgroepen en voor Wlz-zorggebruikers:

De visual toont dat in 2020-2021 drie Corona-golven zijn geweest en een hittegolf. Hierdoor lag onder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers de sterfte hoger (nb: deze groepen overlappen elkaar). Ook onder de 65- tot 80-jarigen zijn er meer overledenen dan gebruikelijk. Veel minder is dit te zien onder de inwoners tot 65 jaar.

De eerste Coronagolf startte in week 11, de hittegolf in week 33, de tweede Coronagolf in week 39 en de derde Coronagolf in week 49. Cumulatief geteld vanaf het begin van 2020, ziet de sterfte er als volgt uit:

De visual laat zien dat de feitelijke sterfte sinds 2020 hoger ligt dan de verwachte sterfte. Dit wordt oversterfte genoemd.
De volgende visual toont de de oversterfte sinds het begin van de eerste Coronagolf:

Sinds week 6 (2021) is er geen oversterfte meer in de leeftijdscategorie >80 jaar, en lijkt de derde Corona-golf voorbij. Sinds week 12 neemt de oversterfte weer toe in de leeftijdscategorie 65-80 jaar. En dit geldt sinds week 14 ook voor de leeftijdscategorie <65 jaar.

De volgende visual toont de percentages oversterfte:

De oversterfte was sinds de eerste golf van de epidemie lange tijd het hoogst onder de Wlz-zorggebruikers (18.1% in week 8). Inmiddels lopen de percentages oversterfte op in de leeftijdscategorie├źn 65-80 jaar (17.0%) en <65 jaar (7.7%).

Het voortduren van de oversterfte vanaf week 12 kan niet worden verklaard door de doodsoorzaak Covid, gezien de dalende aantallen Covid-overledenen die het RIVM momenteel dagelijks meldt. Het CBS komt begin augustus met een meer volledig beeld van de doodsoorzaken in april (week 13-17).