Opdrachtgevers

Totaaloplossingen voor opdrachtgevers.
Infodiensten en -faciliteiten voor uw
monitoring en benchmarking.

Optie bij dynamiek en complexe vraagstukken.
Om snel, helder, probaat en pro-actief te antwoorden,
op hoofdlijnen, in details of specifiek, gepland of ad-hoc.

Data op de plank! De Loos Monitoring plaveit wegen.

TOTAALOPLOSSINGEN

stelsel van onderling samenhangende informatiekubussen op schoolniveau op basis van open datasets vanaf 1998

Read more

gebalanceerde set van kwaliteitsindicatoren voor onderscheiden functies, actoren en thema's

Read more

een leerlingcapaciteitonafhankelijke peiling van schooleffectiviteit basisonderwijs.

Read more

individuele onderwijstrajecten met succeskritische overgangen

Read more

OPDRACHTGEVERS