onderwijsmonitor voor gemeenten of samenwerkingsverbanden

De Loos Monitoring levert gemeenten en regionale samenwerkings-verbanden hun onderwijsmonitor:

  • Voor evaluatie en verantwoording;
  • Voor bestendiging of bijstelling van doelstellingen en beleid;
  • Voor onderbouwing van gemaakte keuzes;
  • Met informatie over en voor aanpalende beleidsterreinen.