leerkrachten vs. leerprestaties

correlatie leerkrachten vs. schooleffectiviteit (2)-2

De Loos Monitoring heeft studies, analyses, visuals en datasets rondom het leraarschap geïnventariseerd.
De Loos Monitoring heeft deze bronnen voorbereid op lokale analyses voor gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden:
Lerarentekorten, prognoses en ervaring op de kaart. Analyse van specifieke lokale aspecten. Verbanden tussen thema’s leraren, scholen, regio’s en leerling.

De tabel toont de samenhang tussen (ervaring van) leerkrachten versus (prestaties van) leerlingen.

Dit laat een ogenschijnlijke tegenstelling, namelijk dat bij grotere klassen (leerling leraar ratio), de prestaties (mn. lezen) beter zijn (samenhang +0.17).
Dit verschil verdwijnt nagenoeg, wanneer gecorrigeerd wordt voor aandeel gewichtenleerlingen.