• Home
  • indicator wachttijd en wachtprofiel

indicator wachttijd en wachtprofiel

Basisindicator is de wachttijd: de tijd dat een kind daadwerkelijk wacht op een kinderopvangplaats. De wachttijd is het verschil tussen de plaatsingsdatum en de wensdatum.De wachttijd is een eenvoudige, begrijpbare en herkenbare indicator.
De wachttijd heeft een bepaalde ‘spreiding’. Veel kinderen zullen direct (op wensdatum) of vrij snel geplaatst worden, terwijl sommigen lange tijd wachten. Deze spreiding wordt niet weergegeven met één getal(variantie) maar met een profiel. Een wachttijdprofiel toont wachttijden gekoppeld zijn aan percentages.
Voorbeeld van een profiel:
. percentage kinderen op (of voor) wensdatum geplaatst (= geplaatst vanaf de planningslijst)
. percentage kinderen binnen 1 maand na wensdatum geplaatst (= niet-tijdige plaatsing)
. percentage kinderen binnen 3 maanden na wensdatum geplaatst (idem)
. percentage kinderen na drie maanden nog niet geplaatst (idem)
. percentage kinderen uitgevallen (wacht nog óf elders geplaatst óf gekozen voor informele opvang)Naast de spreiding kan de gemiddelde wachttijd berekend worden. Daarbij worden wachttijden gemaximeerd voor de uitval. Vooralsnog wordt een maximum aangehouden van een half jaar.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.