• Home
  • G4-rapportage "GOA-beleid en lokale monitoring"

G4-rapportage "GOA-beleid en lokale monitoring"

In de zomer 2003 wilden de vier grote steden aantonen dat het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) er toe deed.
En zo ook de lokale monitoring van het onderwijsbeleid.
Aanleiding was het voornemen van de minister het GOA-beleid af te schaffen.
De G4 wilde het belang van lokale monitoring aantonen door bijzondere voorbeelden hiervan te etaleren. Deze voorbeelden op diverse thema’s tonen aan,dat lokale onderwijsverbeteringen en het succes daarvan onlosmakelijk verbonden zijn met een goede informatievoorziening ter plekke.
De voorbeelden uit de steden, staan model voor wat in de andere G4 (en G21) speelt op het gebied van lokale onderwijsmonitoring.
Voor een inbedding van de lokale ‘specials’ in dit bredere perspectief, heeft De Loos Monitoring een globale maar brede vergelijking gemaakt van de onderwijsposities in de G4 en G21.
Gezien de actualiteit was voortvarendheid en gemeenschappelijkheid noodzakelijk. Met de datamart onderwijs zijn in korte tijd vele G4/G21-vergelijkingen gemaakt.
De Loos Monitoring heeft ook bijgedragen aan de opzet van de rapportage en de verwerking van de lokale ‘specials’. De publicatie is uitgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.