etalagebestanden vs. basisgegevens bekostigd onderwijs

Sinds jaar en dag levert DUO-informatieproducten de set “basisgegevens bekostigd onderwijs” (BBO) per 1 februari. Sinds 2010 verloopt de beschikbaarstelling niet goed: er vindt geen onderhoud plaats en de levering verschoof verder op in de tijd.
Gemeenten, onderwijsadviseurs (-begeleiders, -onderzoekers) en administratiekantoren (en gespecialiseerde leveranciers) worden verwezen naar de etalagebestanden op “feiten & cijfers” (F&C).
De etalagebestanden voorzien voor velen afdoende in de hun informatiebehoefte. Dit betreft in veel gevallen informatieafnemers die minder nauw betrokken zijn bij het onderwijs (studenten, bedrijven, instellingen) of waarvoor deze informatie niet de kern van hun werkzaamheden of producten raakt (bv. GGD’s, enquêtebureaus).
Etalagebestanden zijn evenwel ontoereikend in geval van gemeenten, onderwijsadviseurs en -leveranciers; Zij hebben behoefte aan meer gedetailleerde gegevens en/of specifieke analyses.
Gemeenten gebruikt de BBO voor de uitvoering van hun wettelijke taken, zijn lokaal leverancier van geconsolideerde basisinformatie én kunnen hiermee hun rol innemen als voorname lokale belanghebbende.
Onderwijsadviseurs en -leveranciers gebruiken deze bestanden voor om. verdiepte analyses, benchmarks, publieke indicatoren, managementinformatie toepassingen, verkenningen en validering.
De beschikbaarstelling van de BBO-set voorziet in een lacune voor gespecialiseerde afnemers, sinds DUO geen maatanalyses voor derden levert.
Het ministerie was niet op de hoogte van deze dringend behoefte bij gemeenten, onderwijsadviseurs en -leveranciers, en had tot op heden de BBO’11 nog niet beschikbaar gesteld. Ook onderschatte het ministerie het belang van de tijdigheid. De gegevens waarover het ministerie beschikt zijn namelijk van een hoge kwaliteit. Centrale beschikbaarstelling levert een aanzienlijk efficiëntieverbetering voor gegevensleveranciers (in casu de scholen).
In overleg met een vertegenwoordiging van de G31 en van externe onderwijsspecialisten, heeft DUO toegezegd (10 maart 2011) dat deze alsnog voor het einde van het maand beschikbaar wordt gesteld via hun site.
Daarna zal stap voor stap (en in overleg) de aloude BBO verhuizen naar de huidige publieke (en afgeschermde) portals van DUO-informatieproducten. Daarbij zullen ook andere partijen worden betrokken (wo. VNG, VSO, LVO).