elites

Er is sprake van een groeide kansenongelijkheid in het onderwijs (en elders). Wie goed luistert, kan het horen donderen.

Datascientists-onderzoekers moeten een sensitiviteit hebben voor wat er mogelijk zich afspeelt onder de data-oppervlakte. Al te vaak worden ogenschijnlijke geringe anomalie├źn voor lief genomen, en resulteren uitkomsten met al te vanzelfsprekende significanties, tot voor de hand liggende bevindingen en herbevestiging wat al bedacht was.
De Loos Monitoring luistert nauwgezet en zoekt graag nog even door. Soms leidt dat tot alternatieve verklaringen. Wanneer deze niet bijdragen tot nieuwe inzichten, dan kunnen deze alsnog eenvoudig terzijde worden gelegd. Er is namelijk het risico dat een waaiert aan analyses, al te vaak leidt tot een of andere onbetekenend resultaat.
Toegankelijke en gedeelde cijfers, kunnen door samenspraak leiden tot nieuwe vergezichten.

Een meester in het doorgraven is waarschijnlijk Thomas Pikkety. Hij is een begenadigd luisteraar (lees ook recensie van Merijn Oudenkampsen, NRC dd 20 februari 2020).
En hij ziet de bevolking vermalen worden tussen twee elites:

  • de zakelijke elite met als achterban ‘macht, media, massa’;
  • en intellectuele elite van ‘het goede, het gelijke en het gave’.

Het onderwijs krijgt mede door Corona met schaarste te maken. Dit treft in sterkere mate de leerlingen met lagere onderwijskansen. De onderwijsraad vraagt dd 9 juni 2020 met klem om passende maatregelen.

Hebben de elites oog voor de ‘nukken, noden en niches’ van de groeiende onderlaag?