elites

Er is sprake van een groeide kansenongelijkheid in het onderwijs (en elders). Wie goed luistert, kan het horen donderen.

Voor datascientists-onderzoekers geldt, dat een sensitiviteit voor wat er mogelijk speelt onder de oppervlakte, gewenst is. Al te vaak worden ogenschijnlijke geringe anomalie├źn voor lief genomen, en resulteren uitkomsten met al te vanzelfsprekende significanties, tot voor de hand liggende bevindingen en herbevestiging wat al bedacht was.
De Loos Monitoring luistert graag en zoekt graag nog even door. Soms leidt dat tot alternatieve verklaringen. Wanneer deze niet bijdragen tot nieuwe inzichten, dan kunnen deze alsnog eenvoudig terzijde worden gelegd. Er is namelijk altijd het risico dat een waaiert aan analyses, al te vaak tot een of andere onbetekenend resultaat leiden.
Ook kan het zijn dat via een nieuwe insteek, de cijfers leiden tot nieuwe vergezichten.

Een meester in het doorgraven is waarschijnlijk Thomas Pikkety. Hij is een begenadigd luisteraar (lees ook recensie van Merijn Oudenkampsen, NRC dd 20 februari 2020), en hij ziet de bevolking vermalen worden tussen twee elites:

  • de zakelijke elite met als achterban ‘macht, media, massa’;
  • en de progressief-liberale intellectuele/culturele elite van ‘het goede, het gave en het gelijke’.

Het onderwijs krijgt mede door Corona met schaarste te maken en dit treft in sterkere mate de leerlingen met lagere onderwijskansen. De onderwijsraad vraagt dd 9 juni 2020 met klem om passende maatregelen.

Hebben de elites oog voor de nukken, noden en niches van de groeiende onderlaag?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.