eindtoets basisonderwijs

De Loos Monitoring heeft voor de gemeente Den Haag een uitvoerig rapportage opgemaakt aangaande de prestaties op de eindtoets basisonderwijs op Haagse scholen voor primair onderwijs
Daartoe zijn in eerste instantie de anonieme eindtoetsgegevens gerelateerd aan een persoonsregistratie ten behoeve van een verbeterde en begeleide overgang Basisonderwijs/voortgezet onderwijs. Hierdoor konden de eindtoetsresultaten worden gerelateerd aan persoonskenmerken van leerlingen én aan het schoolkeuzeadvies en eerste plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Gezien de complexiteit van de schoolovergang en de rijkheid, dienden voor een leesbare verslag van de bevindingen tal van (goed interpreteerbare) indicatoren worden ontworpen en ‘slimme’ grafische presentaties worden bedacht. Een en ander heeft geresulteerd in een rapportage die nog steeds als model dient voor, veelal vereenvoudigde, rapportages elders.
In vervolg hierop heeft het CITO, De Loos Monitoring gevraagd behulpzaam te zijn bij vervolgrapportages.