• Home
  • datamart Onderwijs

datamart Onderwijs

De datamart Onderwijs bevat gegevens van het ministerie, de onderwijsinspectie, IB-groep en het CBS.
Met de datamart Onderwijs beschikt De Loos Monitoring over een rijke en gedetailleerd bron en vertrek voor beleidsmatig en bestuurlijk gebruik. De datamart Onderwijs maakt het mogelijk dynamisch en kordaat te anticiperen op actuele vragen.
De datamart Onderwijs bevat landelijke gegevens over leerlingenpopulatie en scholen, gemeenten en besturen, formatie, schoolkeuzeadviezen, trajecten en rendement, prestaties, opleidingen en diplomering vanaf 1995/1996. De datamart Onderwijs bevat niet alleen aantallen en percentages, maar ook complexe kengetallen. De datamart Onderwijs kan aldus direct worden ingezet bij verkenningen, analyses, rapportages, voor sprekende, valide en actuele informatie. De datamart verkort en versterkt de analyse van uw onderwijsveld.
Met de datamart Onderwijs verschuift de aandacht van de dataverwerking naar de beoordeling van de beleidsrelevantie en urgentie. De datamart Onderwijs doet waarvoor de data beschikbaar worden gesteld, te weten het versterken van het lokale en bestuurlijke beleidsproces.
De datamart Onderwijs zorgt voor een volledige ontsluiting van de bronnen. Diverse onderwijstypen en historische gegevens zijn geïntegreerd. Fusies en vernieuwingen zijn volledige verwerkt. De datamart is bij uitstek geschikt voor trendanalyses, benchmarking en toplijsten. De datamart Onderwijs wordt elk jaar geactualiseerd. Naast overzichten en verkenningen levert de datamart Onderwijs in een handomdraai aanvullende, verdiepende en specifieke tabellen en presentaties.
ontwikkeling datamart Onderwijs
De datamart Onderwijs is mede ontwikkeld door datawarehouse-specialist CNS International
De datamart kent diverse informatiekubussen. Voornaamste bronnen vormen de BBO-levering (basisgegevens bekostigd onderwijs) en de KK-levering (toezichtkaarten, voorheen kwaliteitskaarten). De opzet van alle kubussen is identiek:
. alle beschikbare schooljaren zijn opgenomen in de kubussen
. de verschillenden kubussen hebben verschillenden feiten en indicatoren
. het laagste detailniveau is in de kubussen beschikbaar, maar zijn zo mogelijk op een identieke manier de dimensionaliseerd met gelijke aggregatieniveaus
. de dimensies zijn geactualiseerd, dat wil zeggen dat historische gegevens zijn geactualiseerd naar de actuele situatie (het voormalige vbo is verandert in het vmbo-kb). Ook zijn scholenfusies en verhuizingen verwerkt.
De datamart wordt jaarlijks geactualiseerd. U wordt op de hoogte gebracht van de beschikbaarstelling van nieuwe bronnen.
De Loos Monitoring stelt de informatiekubussen vrijelijk beschikbaar en stelt verder geen nadere verplichtingen voor de gebruiker.
De Loos Monitoring levert uiteraard graag analyses, rapporten, indicatoren, grafieken op maat.
inbedding datamart Onderwijs
Analyseren met de datamart Onderwijs is eenvoudig. Maar De Loos Monitoring kan u daarbij behulpzaam zijn, en voor u een publicatie of rapportage verzorgen op basis van gegevens uit de datamart.
De Loos Monitoring kent als geen ander de mogelijkheden die in de kubussen vervat zitten. Daardoor kan De Loos Monitoring voor u analyses, rapporten, indicatoren en grafieken ontwikkelen die naadloos passen op het de informatievraag en de informatiegebruiker: of dit nu een school, bovenschools manager of een adviseur is, een ouderorganisatie, een bestuur of een lokale scholengroep is, een gemeente of co├Ârdinator is.
De Loos Monitoring beschik verder over een gevarieerd set van additionele kenmerken en aggregaties. Zo kan De Loos Monitoring de kubussen verrijken allerhande kenmerken van populaties, scholen, onderwijsvormen, buurten en meer, mede op basis van CBS-Statline.
Maatwerk is mogelijk. Lokale en eigen bronnen kunnen worden toegevoegd aan de datamart Onderwijs. Nieuwe indicatoren kunnen worden ontwikkeld en uitgerekend. Schoolprofielen kunnen worden samengesteld.
De datamart Onderwijs past in een dynamische visie op onderwijsmonitoring en benchmarking. Tot 2005 was de datamart Onderwijs te raadplegen via Datawarehouse Explorer (DWExplorer), een webbased analysis & reportingtool. De huidige versie is vooralsnog enkel beschikbaar in SPSS. De huidige versie is nog steeds voorbereid voor een upgrade en geschikt te maken voor raadpleging via DWExplorer of andere tool. De Loos Monitoring en samenwerkende partners kunnen u adviseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.