• Home
  • conferentie opbrengstgericht werken

conferentie opbrengstgericht werken

Korte oneliners genoteerd (en becommentarieerd) op de conferentie “Besturen aan zet” van de PO-raad dd 12 oktober 2010:
* cijfers disciplineren….
(lijkt een wat ongericht kenmerk van informatie, alsof dit vanzelf ontstaat en alsof vanzelf een positief effect kent voor opbrengt en kwaliteit)
* door openbaarheid van resultaten, ontstaat er een publieke rivaliteit tussen scholen onderling en keuzevrijheid van ouders…
(wanneer is er sprake van rivaliteit en wanneer is er sprake van profilering?)
* actueel lijkt er een accentverschuiving plaats te hebben van verticale sturing naar horizontale sturing….
(vergelijk ook “het schoolprofiel” en de “publieke kwaliteitsindicatoren” van De Loos Monitoring)
* partiële effectiviteit….
(begrip wat verwijst naar verschillen in schooleffectiviteit in leerjaren, vaardigheden, arrangementen, achterstanden/talenten, persoonskenmerken enz.)
* hoge kwaliteit door 1. sterk curriculum; 2. discipline en schools klimaat; 3. meer leertijd en 4. opbrengstgerichtheid….
(wordt hier “hoge kwaliteit” niet verward met “hoge opbrengsten”, een verwarring die de hele conferentie teisterde?)
* “het betere” vervangt “het goede”…..
(een heerlijke cryptische oneliner)
* accountability works….
(ook hier lijkt het wat ongericht kenmerk van verwoording afleggen, alsof dit vanzelf ontstaat en alsof vanzelf een positief effect kent voor opbrengt en kwaliteit)
* schoolontwikkeling…..
(hoe krijg je het team in beweging? hoe maak je het team probleemeigenaar?)
* van relatie tot prestatie…..
(in mijn visie vormt “prestatie” onderdeel van het “schoolprofiel”, tezamen met “standaarden”, “kwaliteit” en “middelen”)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.