• Home
  • CBS Nieuwtjes

CBS Nieuwtjes

De vernieuwde CBS-site Staline herbergt een aantal nieuwe datasets. Niet alle dataset kunnen worden gedownload via OData-protocol vanwege de omvang van de dataset.

Op Statline hebben CBS-dataset maximaal zeven dimensies. Een dimensie kan totalen en subtotalen hebben.