Categorie: voortijdig schoolverlaten

verzuim, arbeidsmarkt, uitstroom, extern rendement

managementrapportages leerplicht

De Loos Monitoring heeft in 2001 voor de leerplichtafdelingen van Amsterdam en Rotterdam maandrapportages ontwikkeld voor management en leerplichtambtenaren. In verschillende rapportages ligt het accent:
. op beheersmatige informatie (verdeling van werkzaamheden en taken voor hoofd leerplicht);
. op informatie over lopende en afgeronde behandelingen (overzichten voor elke leerplichtambtenaar afzonderlijk);
. maandelijks trends voor voortijdige signalering van ontwikkelingen (voor intern en externe afstemming en bijstelling);
. managementinformatie (verplichtingen, verantwoording en jaarplanning).
De functie van dergelijk rapportages is om binnen het complexe en veeleisende werk van de leerplichtbureaus, klaarheid te houden over de voornaamste ‘bedrijfsdoelstellingen’ en het overzicht te behouden, ook wanneer de hectiek van de dag parten speelt. De rapportages bieden aanleiding voor management met leerplichtambtenaren en administratie te spreken over de voortgang en de te leggen accenten. En, indien nodig, wethouders tijdig en onderbouwd in te lichten over een gerezen problematiek.
Maandelijks levert de leerplichtadministratie een gestandaardiseerde export. Deze export wordt verwerkt en bewerkt voor import in een rapportagegenerator (Crystal Reports). Daarin staan de verschillenden rapportages geprogrammeerd. De rapportagegenerator schrijft de rapportages in PDF.