Categorie: voortijdig schoolverlaten

verzuim, arbeidsmarkt, uitstroom, extern rendement

achtergronden vsv

In 2010 heeft De Loos Monitoring een factsheet opgesteld over de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten. Centrale vraag van deze factsheet betreft de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten: zijn er kenmerken of factoren die samenhangen met het voortijdig schoolverlaten? Zijn er aanwijzing en indicaties te vinden van de achtergronden (redenen of plaatsen) uitval?
Met behulp van regionale BRON-gegevens is het mogelijk nader uitval te bekijken op de locaties, in de domeinen en binnen de opleidingen.
De factsheet toont onder meer:
. tellingen van de kwalificatiestatussen van leerlingen/deelnemers die in het voorgaande jaar nog in het voortgezet onderwijs dan wel het middelbaar beroepsonderwijs verbleven;
. een gedetailleerd beeld van de allerhande percentages (waaronder het vsv-percentage) in de afgelopen zeven schooljaren;
. uitsplitsingen van voortijdig schoolverlaten vo/mbo naar leeftijd, geslacht en woonplaats/stadsdeel;
. uitsplitsingen van vsv naar verhuizingen vanuit buurt, wijk, plaats/stadsdeel, gemeenten of regio;
. uitsplitsingen naar voormalig onderwijsniveau, leerjaar, schooltype of opleidingsrichting;
. nadere beoordeling van schoolverlaten vanuit praktijkonderwijs én voortijdig schoolverlaten vanuit havo/vwo.
Additioneel is er ook gekeken naar:
. (voortijdig) schoolverlaten (en terugkeer) gedurende het schooljaar;
. duur van het voortijdig schoolverlaten;
. schoolverlaten zonder certificaten/diploma of met vmbo- of mbo1-diploma.
De factsheet besteed ook aandacht aan de mogelijkheden en de beperkingen van de BRON-data.

indeling trajecten vo mbo

Op basis van kwalificatieniveau en trajecten kunnen kwalificatiestatussen worden onderscheiden. De status geeft weer óf een leerling/deelnemer onderwijs volgt/volgde en óf er sprake is van een kwalificatie.
De VSV-verkenner onderscheid de statussen A) volgde én volgt voortgezet onderwijs B) volgde onderwijs, maar is nu schoolverlater:

De Loos Monitoring stelt voor deze indeling te verrijken:

Amsterdams programma "Naar Betere Resultaten"

Vanaf voorjaar 2000 is De Loos Monitoring betrokken geweest bij het Amsterdamse programma Naar Betere Resultaten. Dit programma kent een drietal monitoringstakken, te weten:
· het verbeterde gebruik van de leerplichtregistratie t.v.b. onderwijsmonitoring en management;
· het meten van de schoolverbeteringen t.b.v. geformuleerde prestaties en beleidsdoelstellingen;
· het optimaliseren van de informatievoorzieining onderwijs t.b.v. een snelle en betrouwbare rapportages over onderwijs relevante indicatoren.
Aanvankelijk voerde De Loos Monitoring allerhande werkzaamheden uit betreffende ‘schoningen’, ‘grafische presentaties’, ‘standaardrapportages’ en ‘bestandsmanipulaties’.
In aansluiting daarop is De Loos Monitoring meer en meer ingezet voor interne coaching, ‘probleemoplosser’ en begeleiding.