Categorie: trajecten

VO > MBO, beroepsonderwijs, internationaal onderwijs

indicatoren voortgezet onderwijs

De Loos Monitoring levert standaardindicatoren of ontwikkelt ze desgewenst op maat van de informatievraag. Hieronder een korte exposé van indicatoren voor het voortgezet onderwijs:
· wisseling schoolkeuzeadvies en opleiding in de onderbouw voortgezet onderwijs
· leerwegen en wisselingen in de onderbouw voortgezet onderwijs
· leerwegen in het voortgezet onderwijs
· groei praktijkonderwijs en leerwegondersteuning
· peiling van het opleidingsniveau voortgezet onderwijs
· trajectwisselingen in het voortgezet onderwijs
· saldo tussentijdse schoolwisselingen
· rendementsprofiel voortgezet onderwijs
innovatie loopbaanrendement uitgelicht
Loopbaanrendement toont de VO-plaatsing en vervolgtrajecten van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Verloopt de doorstroom bevredigend of is de plaatsing te ambitieus geweest? Is het advies een goede indicatie van succes? Of geeft het eindtoetsresultaat al met al toch een betere voorspelling van de kansen? Welke basisscholen geven te hoge adviezen? En aan wie?

De Loos Monitoring rekent het advies- en plaatsingsbeleid door en toont cijfermatig het effect.

  • 1
  • 2