Categorie: prestatie

eindtoets, schoolse vaardigheden, onderwijsresultaten, examens

van de taalmonitor naar de prestatiemonitor

van een taalmonitor naar de prestatiemonitor
De Loos Monitoring heeft een taalmonitor ontwikkeld. Deze Taalmonitor analyseert de lokale taalprestaties in het basisonderwijs en laat (anoniem) de verschillen zien tussen de scholen. De deelnemende scholen en peuterspeelzalen ontvangen een eigen schoolrapport, waarin zij zichzelf vergeleken zien in de tijd én met andere scholen, wederom anoniem.
De Taalmonitor is in tweede instantie verbreed tot de Prestatiemonitor, waarin alle schoolse vaardigheden zijn meegenomen. De taalmonitor en prestatiemonitor analyseren lokale toetsresultaten uit een periode van zes schooljaren.
De Loos Monitoring is erin geslaagd om ondanks verschillende toetsen en toetsmomenten tussen en binnen de scholen, een eenduidig beeld te schetsen van de lokale taalvorderingen. De Loos Monitoring heeft daarvoor nieuwe indicatoren ontwikkeld:
• niveauprofiel (voor vergelijking tussen vaardigheden onderling)
• prestatieniveau (voor het afzetten tegenover de landelijke norm en voor geavanceerde grafishe presentaties)
• uitval (schatting van het percentage leerlingen waarvoor uitval dreigt aan het einde van de basisschoolperiode)
• leerwinst (schatting van schooleffectiviteit)