Categorie: vision & strategy

vision & stategy, grondslagen, scenario’s

gerichtheid van indicatoren

De Loos Monitoring ontwerpt en definieert indicatoren op maat. Voor de ontwikkeling van indicatoren De Loos Monitoring een innovatief onderscheid in de gerichtheid van indicatoren.
Wanneer diverse indicatoren verschillen in hun gerichtheid, leveren deze tezamen een meer volledig beeld. Het brengt balans in kwaliteitsprofielen. Informatiebehoefte wordt gevoed vanuit gerichtheid van het handelen: wat is de focus van de actor? Gerichtheid betreft het oogmerk, de bedoeling of de focus van de actor.
De Loos Monitoring onderscheidt zeven archetype van gerichtheden. Vanuit het herkennen van de gerichtheid van de actor kan de informatiebehoefte worden begrepen. De keuze voor een passende en effectieve indicator volgt hieruit. Een juiste geëigende indicator is essentieel voor draagvlak, wordt makkelijker geïnterpreteerd en beperkt de kosten. Informatiegerichtheid is een voornaam en weinig onderkende sleutel voor het vinden van een juiste indicator.
De Loos Monitoring ontwikkelde een Quick-Scan om uit tal van alternatieven een goede en onderbouwde keuze te maken voor een indicator.

Voor het Rotterdamse onderwijsverslag heeft De Loos Monitoring vier actoren (probleemeigenaren) onderscheiden en voor elke actor eigen kwaliteitsindicatoren geleverd op de thema’s taal, integratie & burgerschap én leertijd. Ouders hebben hierin evenzeer een rol én verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot de kwaliteitsindicatoren van de onderwijsinspectie.

Zie hiervoor ook het schoolprofiel ‘in balans’ ter voorbereiding op het “Publiek KwaliteitsProfiel (PKP)” voor de VO-Wegwijzer Haaglanden.

pervers beleid

uit essay van Bart Dekker over het fenomeen ‘pervers beleid’:
Het Nederlandse ‘pervers’ is afgeleid vanuit het Latijnse ‘pervertere’, een samenvoeging van ‘per’ [door] en ‘vertere’ [omdraaien].
‘pervers beleid’ is beleid wat het tegenovergestelde bereikt van wat is beoogd; ‘perverse effecten’ zijn de uitkomsten van pervers beleid en ‘perverse prikkels’ zijn elementen in het beleid die in de praktijk tegenovergesteld bewerkstelligen.
Oorzaken van pervers beleid zijn:
1. gebrekkige kennis
2. dwaasheid
3. zichzelf vernietigende voorspellingen
4. aggregatie-effecten
5. eigenbelang en doelverschuiving
6. fouten
7. toeval
Lees meer in het artikel zoals eerder is verschenen in Human, zomer 2010. Hieronder een korte en beduidend minder smeuïge samenvatting.
gebrekkige kennis: achterliggende veronderstellingen van een maatregel blijken niet te kloppen.
dwaasheid: volharden in beleid terwijl die duidelijk strijdig zijn met andere belangen
zichzelf vernietigende voorspellingen: voorspellingen beïnvloeden processen
aggregatie-effecten: negatieve doorwerking van individuele keuzes en gedragingen op een hoger aggregatieniveau
eigenbelang en doelverschuiving: najagen van eigenbelang leidt tot een voor iedereen onbevredigende situatie door verschuiving van het perspectief
fouten: cruciale fouten met een groot afbreukrisico
toeval: kleinigheden hebben grote gevolgen