Categorie: vision & strategy

vision & stategy, grondslagen, scenario’s

conferentie opbrengstgericht werken

Korte oneliners genoteerd (en becommentarieerd) op de conferentie “Besturen aan zet” van de PO-raad dd 12 oktober 2010:
* cijfers disciplineren….
(lijkt een wat ongericht kenmerk van informatie, alsof dit vanzelf ontstaat en alsof vanzelf een positief effect kent voor opbrengt en kwaliteit)
* door openbaarheid van resultaten, ontstaat er een publieke rivaliteit tussen scholen onderling en keuzevrijheid van ouders…
(wanneer is er sprake van rivaliteit en wanneer is er sprake van profilering?)
* actueel lijkt er een accentverschuiving plaats te hebben van verticale sturing naar horizontale sturing….
(vergelijk ook “het schoolprofiel” en de “publieke kwaliteitsindicatoren” van De Loos Monitoring)
* partiële effectiviteit….
(begrip wat verwijst naar verschillen in schooleffectiviteit in leerjaren, vaardigheden, arrangementen, achterstanden/talenten, persoonskenmerken enz.)
* hoge kwaliteit door 1. sterk curriculum; 2. discipline en schools klimaat; 3. meer leertijd en 4. opbrengstgerichtheid….
(wordt hier “hoge kwaliteit” niet verward met “hoge opbrengsten”, een verwarring die de hele conferentie teisterde?)
* “het betere” vervangt “het goede”…..
(een heerlijke cryptische oneliner)
* accountability works….
(ook hier lijkt het wat ongericht kenmerk van verwoording afleggen, alsof dit vanzelf ontstaat en alsof vanzelf een positief effect kent voor opbrengt en kwaliteit)
* schoolontwikkeling…..
(hoe krijg je het team in beweging? hoe maak je het team probleemeigenaar?)
* van relatie tot prestatie…..
(in mijn visie vormt “prestatie” onderdeel van het “schoolprofiel”, tezamen met “standaarden”, “kwaliteit” en “middelen”)

pervers beleid

uit essay van Bart Dekker over het fenomeen ‘pervers beleid’:
Het Nederlandse ‘pervers’ is afgeleid vanuit het Latijnse ‘pervertere’, een samenvoeging van ‘per’ [door] en ‘vertere’ [omdraaien].
‘pervers beleid’ is beleid wat het tegenovergestelde bereikt van wat is beoogd; ‘perverse effecten’ zijn de uitkomsten van pervers beleid en ‘perverse prikkels’ zijn elementen in het beleid die in de praktijk tegenovergesteld bewerkstelligen.
Oorzaken van pervers beleid zijn:
1. gebrekkige kennis
2. dwaasheid
3. zichzelf vernietigende voorspellingen
4. aggregatie-effecten
5. eigenbelang en doelverschuiving
6. fouten
7. toeval
Lees meer in het artikel zoals eerder is verschenen in Human, zomer 2010. Hieronder een korte en beduidend minder smeuïge samenvatting.
gebrekkige kennis: achterliggende veronderstellingen van een maatregel blijken niet te kloppen.
dwaasheid: volharden in beleid terwijl die duidelijk strijdig zijn met andere belangen
zichzelf vernietigende voorspellingen: voorspellingen beïnvloeden processen
aggregatie-effecten: negatieve doorwerking van individuele keuzes en gedragingen op een hoger aggregatieniveau
eigenbelang en doelverschuiving: najagen van eigenbelang leidt tot een voor iedereen onbevredigende situatie door verschuiving van het perspectief
fouten: cruciale fouten met een groot afbreukrisico
toeval: kleinigheden hebben grote gevolgen