Categorie: aanbod

doosje

Het moet klein
blijven en overzichtelijk
zodat het past in het doosje
van het begripsvermogen dat wel
de kosmos wil omvatten met God erbij
maar dat dan de menselijke maat
compleet uit het oog verliest
met de mens erbij die hoe
gewichtig ook niet moet
willen concurreren met
de majesteit van
een mier.
Gerrit Luidinga

conferentie opbrengstgericht werken

Korte oneliners genoteerd (en becommentarieerd) op de conferentie “Besturen aan zet” van de PO-raad dd 12 oktober 2010:
* cijfers disciplineren….
(lijkt een wat ongericht kenmerk van informatie, alsof dit vanzelf ontstaat en alsof vanzelf een positief effect kent voor opbrengt en kwaliteit)
* door openbaarheid van resultaten, ontstaat er een publieke rivaliteit tussen scholen onderling en keuzevrijheid van ouders…
(wanneer is er sprake van rivaliteit en wanneer is er sprake van profilering?)
* actueel lijkt er een accentverschuiving plaats te hebben van verticale sturing naar horizontale sturing….
(vergelijk ook “het schoolprofiel” en de “publieke kwaliteitsindicatoren” van De Loos Monitoring)
* partiële effectiviteit….
(begrip wat verwijst naar verschillen in schooleffectiviteit in leerjaren, vaardigheden, arrangementen, achterstanden/talenten, persoonskenmerken enz.)
* hoge kwaliteit door 1. sterk curriculum; 2. discipline en schools klimaat; 3. meer leertijd en 4. opbrengstgerichtheid….
(wordt hier “hoge kwaliteit” niet verward met “hoge opbrengsten”, een verwarring die de hele conferentie teisterde?)
* “het betere” vervangt “het goede”…..
(een heerlijke cryptische oneliner)
* accountability works….
(ook hier lijkt het wat ongericht kenmerk van verwoording afleggen, alsof dit vanzelf ontstaat en alsof vanzelf een positief effect kent voor opbrengt en kwaliteit)
* schoolontwikkeling…..
(hoe krijg je het team in beweging? hoe maak je het team probleemeigenaar?)
* van relatie tot prestatie…..
(in mijn visie vormt “prestatie” onderdeel van het “schoolprofiel”, tezamen met “standaarden”, “kwaliteit” en “middelen”)

gerichtheid van indicatoren

De Loos Monitoring ontwerpt en definieert indicatoren op maat. Voor de ontwikkeling van indicatoren De Loos Monitoring een innovatief onderscheid in de gerichtheid van indicatoren.
Wanneer diverse indicatoren verschillen in hun gerichtheid, leveren deze tezamen een meer volledig beeld. Het brengt balans in kwaliteitsprofielen. Informatiebehoefte wordt gevoed vanuit gerichtheid van het handelen: wat is de focus van de actor? Gerichtheid betreft het oogmerk, de bedoeling of de focus van de actor.
De Loos Monitoring onderscheidt zeven archetype van gerichtheden. Vanuit het herkennen van de gerichtheid van de actor kan de informatiebehoefte worden begrepen. De keuze voor een passende en effectieve indicator volgt hieruit. Een juiste geëigende indicator is essentieel voor draagvlak, wordt makkelijker geïnterpreteerd en beperkt de kosten. Informatiegerichtheid is een voornaam en weinig onderkende sleutel voor het vinden van een juiste indicator.
De Loos Monitoring ontwikkelde een Quick-Scan om uit tal van alternatieven een goede en onderbouwde keuze te maken voor een indicator.

Voor het Rotterdamse onderwijsverslag heeft De Loos Monitoring vier actoren (probleemeigenaren) onderscheiden en voor elke actor eigen kwaliteitsindicatoren geleverd op de thema’s taal, integratie & burgerschap én leertijd. Ouders hebben hierin evenzeer een rol én verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot de kwaliteitsindicatoren van de onderwijsinspectie.

Zie hiervoor ook het schoolprofiel ‘in balans’ ter voorbereiding op het “Publiek KwaliteitsProfiel (PKP)” voor de VO-Wegwijzer Haaglanden.