Categorie: onderwijsbeleid

onderwijsbeleid, leraar, samenwerkingsverband, belangenvereniging, adviesraden

pervers beleid

uit essay van Bart Dekker over het fenomeen ‘pervers beleid’:
Het Nederlandse ‘pervers’ is afgeleid vanuit het Latijnse ‘pervertere’, een samenvoeging van ‘per’ [door] en ‘vertere’ [omdraaien].
‘pervers beleid’ is beleid wat het tegenovergestelde bereikt van wat is beoogd; ‘perverse effecten’ zijn de uitkomsten van pervers beleid en ‘perverse prikkels’ zijn elementen in het beleid die in de praktijk tegenovergesteld bewerkstelligen.
Oorzaken van pervers beleid zijn:
1. gebrekkige kennis
2. dwaasheid
3. zichzelf vernietigende voorspellingen
4. aggregatie-effecten
5. eigenbelang en doelverschuiving
6. fouten
7. toeval
Lees meer in het artikel zoals eerder is verschenen in Human, zomer 2010. Hieronder een korte en beduidend minder smeuïge samenvatting.
gebrekkige kennis: achterliggende veronderstellingen van een maatregel blijken niet te kloppen.
dwaasheid: volharden in beleid terwijl die duidelijk strijdig zijn met andere belangen
zichzelf vernietigende voorspellingen: voorspellingen beïnvloeden processen
aggregatie-effecten: negatieve doorwerking van individuele keuzes en gedragingen op een hoger aggregatieniveau
eigenbelang en doelverschuiving: najagen van eigenbelang leidt tot een voor iedereen onbevredigende situatie door verschuiving van het perspectief
fouten: cruciale fouten met een groot afbreukrisico
toeval: kleinigheden hebben grote gevolgen