Categorie: data & analyse

data science, benchmarking, trends, actualiteit, relevantie

adviezen en toetsresultaten

Er is een reeks open datasets beschikbaar rondom de overgang (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Met daarin onder meer:
. de verstrekte adviezen
. de toetsresultaten en toetsadviezen (hoger of lager dan het aanvankelijke basisschooladvies)
. toetskeuzes van scholen (inclusief de toets-switchers). referentiekaders (lees-, taal- en rekenvaardigheid)
. de heroverwegingen die al dan niet leiden tot een bijgesteld advies
. de verlate overgang van zittenblijvers

De Loos Monitoring heeft bijgedragen aan de opzet van deze open datasets.

datasets onderwijsinsinspectie

open dataset kwaliteitsindicatoren

De onderwijsinspectie stelt toezichtdata en kwaliteitsbeoordelingen beschikbaar. De Loos Monitoring heeft deze verwerkt voor analyse:
– toezichtarrangementen
– inspectieoordelen kwaliteitsstandaarden
– zwakke en excellente scholen
– kaders en type onderzoeken
– steekproeven

De kwaliteitsstandaarden betreffen:
– ruim 900.000 beoordelingen in 40.000 inspectieonderzoeken sinds 1998/’99
– in 2016/’17 25.847 beoordelingen in 1.361 onderzoeken
– 8 gebieden, 30 standaarden en bijna 2000 kwaliteitsindicatoren
Omdat niet alle scholen jaarlijks worden onderzocht, en ook niet met dezelfde kwaliteitsindicatoren, worden de oordelen gewogen, zodanig dat elke standaard per school één keer weegt in de vier jaar.

Open Onderwijsdata

Op Open OnderwijsData van DUO staan allerhande datasets. DUO wil met de datasets op Open OnderwijsData voorzien in een brede informatiebehoefte.
De Loos Monitoring verwerkt de datasets tot informatie op maat en analyseert de uitkomsten.
De allereerste datasets die DUO plaatsten op Open OnderwijsData, waren de BBO-datasets. BBO staat voor Basisgegevens Bekostigd Onderwijs.
De BBO-datasets zijn beschikbaar gesteld sinds 2001/’02. De datasets zijn toentertijd opgemaakt ten behoeve van de grote steden in het kader van het GOA-beleid (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het GOA-beleid bestaat niet meer, maar de datasets zijn gebleven. De datasets bleken geschikt voor tal van toepassingen.
In de BBO-datasets staan leerlingenaantallen primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, uitgesplitst voor onderwijsvorm en schoollocatie. In de verschillende datasets wordt vervolgens nader uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, woongemeente en/of gewicht, leerjaar, vsv, herkomstschool, van/naar so, diploma’s.
Meest recent zijn nu de BBO-datasets 2016/’17.
Het aantal datasets op Open Onderwijsdata breidt nog steeds uit (of worden daarheen verhuisd). De Loos Monitoring houdt bij welke landelijk onderwijsgegevens beschikbaar zijn op Open Onderwijs data (of elders) en welke dataset nog niet beschikbaar zijn.