Categorie: data & analyse

data science, benchmarking, trends, actualiteit, relevantie

correlatie leerkrachten vs. schooleffectiviteit (2)-2

leerkrachten vs. leerprestaties

De Loos Monitoring heeft studies, analyses, visuals en datasets rondom het leraarschap geïnventariseerd.
De Loos Monitoring heeft deze bronnen voorbereid op lokale analyses voor gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden:

  • Lerarentekorten, prognoses en ervaring op de kaart;
  • Analyse van specifieke lokale aspecten;
  • Verbanden tussen thema’s leraren, scholen, regio’s en leerling.

Hieronder een voorbeeld: De tabel met correlatiecoëfficiënten, toont de samenhang tussen (ervaring van) leerkrachten (verticaal) versus (prestaties van) leerlingen (horizontaal).

correlatie leerkrachten vs. schooleffectiviteit (2)-2

Deze specifieke tabel laat een ogenschijnlijke tegenstelling zien, namelijk dat bij grotere klassen (leerling leraar ratio), de prestaties (mn. lezen) beter zijn (samenhang +0.17). Dit verschil verdwijnt nagenoeg, wanneer gecorrigeerd wordt voor aandeel gewichtenleerlingen (samenhang met lezen +0.02).

CBS Nieuwtjes

De vernieuwde CBS-site Staline herbergt een aantal nieuwe datasets. Niet alle dataset kunnen worden gedownload via OData-protocol vanwege de omvang van de dataset.

Op Statline hebben CBS-dataset maximaal zeven dimensies. Een dimensie kan totalen en subtotalen hebben.

wijken en stadsdelen

Informatiekubussen van De Loos Monitoring vermelden plaatscodes en/of buurtcodes in plaats van plaatsnamen of postcodes. In steden met stadsdelen of deelgemeente worden deze gezien als plaatsen. In  historische data zijn gemeentefusies verwerkt.
Gemeenten zijn in te delen in tal van regio’s, waaronder provincies, RMC-regio’s of de mate van stedelijkheid.
Jaarlijks actualiseert De Loos Monitoring de plaatscodetabel, de gemeentefusies en de regionale indelingen, op basis van open datasets bij het CBS.

plaatscode
De Loos Monitoring zet plaatsnamen om in de CBS-code. Daarmee komt een eind aan diverse schrijfwijzen en/of het gedoe rondom plaatsen (en gemeenten) met een zelfde naam. De Loos Monitoring beschikt over een plaatsnamen-vertaaltabel, met daarin alle voorkomende schrijfwijzen (met of zonder hoofdletters en/of provincieletters).

wijkbuurtcode
Een postcode in een dataset is niet handzaam, want de postcode is te gedetailleerd en levert weinig extra informatie op. De Loos Monitoring heeft een postcodetabel aangeschaft waarmee postcode kunnen worden omgezet naar een wijkbuurtcode. En zo is dan ook de buurt, de wijk én de gemeente bekend (en gecodeerd).
Bij het CBS is allerhande informatie beschikbaar op buurt- en wijkniveau, waaronder gemiddelde prijs van een woning, werkeloosheidspercentage en opkomstpercentage tijdens verkiezingen.

stadsdelen
Voor een vijftal gemeenten heeft De Loos Monitoring nu de wijken ingedeeld in stadsdelen (of deelgemeenten). Zo kent de gemeente Rijswijk (code 0603) tweeëndertig buurten, negen wijken én vier zones (Midden, Oost, Zuid en West). De zones vervangen dan de plaatsnaam Rijswijk (code 2459).

regio’s
Jaarlijks levert het CBS een bijgewerkte indeling van regio’s. De bekendste daarvan zijn natuurlijk de provincies. Maar voor onderwijsland zijn de RMC-gebieden relevant. Andere indelingen zijn onder meer ‘mate van stedelijkheid’ en ‘gemeentegrootte’. Zelf heeft De Loos Monitoring gemeente ingedeeld op basis van deelname aan het (voormalige) grotestedenbeleid (G4, G27, G5 ‘Ortega’) en/of het G40-stedennetwerk.