• Home
  • data & analyse

Categorie: data & analyse

data science, benchmarking, trends, actualiteit, relevantie

alternatief voor eindtoetsing

Dit schooljaar vindt er geen eindtoetsing plaats in het basisonderwijs. De Leerwinst-methode biedt een alternatief voor de peiling van de toegevoegde waarde van scholen.

De Leerwinst-methode vergelijkt de toetsprestaties in het huidige jaar (niveauwaarde) met die van het vorig schooljaar (leerwinst).
Van leerlingen in groep 4 tot en met groep 8. De visuals zijn gemaakt op basis van data van negen pilotscholen.

In de visual zijn de leerlingen per school ingedeeld in vier groepen (arrangement), namelijk groep leerlingen die zeer intensief onderwijs behoeven tot en met de groep leerlingen die een verdiept aanbod behoeven. Leerlingen worden ingedeeld op basis van hun prestaties in het voorgaande schooljaar.

Resultaten worden eerst per toets en per jaar gemiddeld. Toetsen zijn ingedeeld in drie competenties (lezen, rekenen en taal) en diverse vaardigheden en toetsen. Geschikt voor mix van toetsleveranciers en eigen toetsagenda.

Nieuwe leerlingen tellen het eerste jaar niet mee. Leerlingen die zijn vertrokken, tellen deels mee. Uitsplitsing naar groepen.
Gecorrigeerd wordt voor zittenblijven/klasoverslaan en afwijken van de toetskalender. Individuele toetsing wordt niet meegerekend.

correlatie leerkrachten vs. schooleffectiviteit (2)-2

leerkrachten vs. leerprestaties

De Loos Monitoring heeft studies, analyses, visuals en datasets rondom het leraarschap geïnventariseerd.
De Loos Monitoring heeft deze bronnen voorbereid op lokale analyses voor gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden:
Lerarentekorten, prognoses en ervaring op de kaart. Analyse van specifieke lokale aspecten. Verbanden tussen thema’s leraren, scholen, regio’s en leerling.

De tabel toont de samenhang tussen (ervaring van) leerkrachten versus (prestaties van) leerlingen.

Dit laat een ogenschijnlijke tegenstelling, namelijk dat bij grotere klassen (leerling leraar ratio), de prestaties (mn. lezen) beter zijn (samenhang +0.17).
Dit verschil verdwijnt nagenoeg, wanneer gecorrigeerd wordt voor aandeel gewichtenleerlingen.

CBS Nieuwtjes

De vernieuwde CBS-site Staline herbergt een aantal nieuwe datasets. Niet alle dataset kunnen worden gedownload via OData-protocol vanwege de omvang van de dataset.

Op Statline hebben CBS-dataset maximaal zeven dimensies. Een dimensie kan totalen en subtotalen hebben.