basisschooladviezen versus gezinsinkomen

Het CBS heeft de herzieningen van de basisschooladviezen bekeken, en daarbij om. het gezinsinkomen meegenomen. Het vermoeden is dat meer bemiddelde ouders het ‘voor elkaar krijgen’ een aanvankelijk schooladvies, naar boven toe, bijgesteld te krijgen. Andere geluiden suggereren juist dat de objectieve eindtoets leidt tot een correctie naar boven bij kinderen van minder gefortuneerde ouders. De Loos Monitoring heeft de CBS-dataset geanalyseerd.

Beide beelden worden niet ondersteund door het CBS: Er is geen duidelijke verschil tussen de vijf onderscheiden inkomenscategorieën:

Er zijn wel een tweetal andere opvallende bevindingen:

  • de adviezen van leerlingen met een migratieachtergrond worden heel wat vaker naar boven toe bijgesteld, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor de hoogte van het aanvankelijke advies of de inkomenscategorie;

  • het aantal bijgestelde adviezen is in de laatste vier jaren aanzienlijk gestegen, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor het aantal heroverwegingen.