basisgegevens bekostigd onderwijs 2011

Vanaf 29 maart 2011 is er een update beschikbaar van de basisgegevens bekostigd onderwijs 2011. Zie verder ook onder “relevante artikelen” hiernaast.
De BBO-levering bevat de recentste landelijk gegevens op vestigingsniveau over:
– aantallen leerlingen naar onderwijsvorm, opleiding en gewicht (AT-telling);
– aantallen gediplomeerden naar opleiding (DP-telling);
– aantallen leerlingen naar (etnische) herkomst (CU- & ET-telling);
– aantal typewisselingen primair onderwijs (IN- & UI-telling);
– aantal schoolwisselingen primair onderwijs (BH- & SH-telling);
– aantal voortijdig schoolverlaters inclusief omvang basispopulatie naar woongemeente (WG- & VS-telling);
– Bestuur/Vestiging/Fusies (NAW- & FUS-leveringen).
In de datamart onderwijs worden de meest recentste tellingen toegevoegd aan de historische tellingen. Daarbij worden gemeenten (herindelingen) en vestigingen (fusie) en opleidingen (was/wordt) geactualiseerd. De actuele labels worden toegevoegd aan codes en worden gekoppeld aan de (binnen datamart onderwijs integraal) gehanteerde dimensies.
De datamart onderwijs BBO is vrijelijk beschikbaar via deze site.
U kunt ook via deze site uitsluitend de recentste gegevens downloaden, dus zonder historische leveringen, definitieve naleveringen, toelichtingen en bijlagen. Zie hiervoor onder “voorbeelden”. U kunt uw opmerkingen en vragen kwijt via rinus@deloos.net.