advies beleidsmatige inbedding

Welke informatie is meest gewenst?
Rapportages en informatiekubussen bevatten veel informatie.
Niet alle informatie is in gelijke mate relevant, actueel, urgent, sprekend, illustratief, verklarend, onderscheidend, grafisch lekker weer te geven, snel op te leveren, nader te detailleren of generiek …..
Dus hoe te kiezen? Hoe informatie beleidsrelevantie te krijgen?
De gemeente Den Haag leefde met de wens om uit allerhande rapportage en gegevensverzamelingen, het meest beleidsrelevante te selecteren.
Al snel werd duidelijk dat een rapportage beleidsrelevant is:
· omdat het antwoord geeft op de vragen uit het verleden (vaak de aanleiding voor de rapportage);
· omdat de bron zelf verrassende resultaten te zien geeft;
· en omdat aanpalende beleidsterreinen aspecten relevant achten.
De Loos Monitoring heeft een aanpak opgesteld te komen tot een explicitering van de informatievraag. Met deze aanpak wijst (in dit geval) het beleid de onderzoekers op voorhand op aandachtspunten. Tegelijkertijd geeft deze aanpak de onderzoeker ruimte om op basis van tussenresultaten te komen met opmerkelijke zaken.
De aanpak geeft ook aan hoe bij de productie en de presentatie beleid en onderzoek elkaar wederzijds kunnen motiveren en gezamenlijk kunnen sturen naar een meer effectvolle verslaglegging.