achtergronden vsv

In 2010 heeft De Loos Monitoring een factsheet opgesteld over de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten. Centrale vraag van deze factsheet betreft de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten: zijn er kenmerken of factoren die samenhangen met het voortijdig schoolverlaten? Zijn er aanwijzing en indicaties te vinden van de achtergronden (redenen of plaatsen) uitval?
Met behulp van regionale BRON-gegevens is het mogelijk nader uitval te bekijken op de locaties, in de domeinen en binnen de opleidingen.
De factsheet toont onder meer:
. tellingen van de kwalificatiestatussen van leerlingen/deelnemers die in het voorgaande jaar nog in het voortgezet onderwijs dan wel het middelbaar beroepsonderwijs verbleven;
. een gedetailleerd beeld van de allerhande percentages (waaronder het vsv-percentage) in de afgelopen zeven schooljaren;
. uitsplitsingen van voortijdig schoolverlaten vo/mbo naar leeftijd, geslacht en woonplaats/stadsdeel;
. uitsplitsingen van vsv naar verhuizingen vanuit buurt, wijk, plaats/stadsdeel, gemeenten of regio;
. uitsplitsingen naar voormalig onderwijsniveau, leerjaar, schooltype of opleidingsrichting;
. nadere beoordeling van schoolverlaten vanuit praktijkonderwijs én voortijdig schoolverlaten vanuit havo/vwo.
Additioneel is er ook gekeken naar:
. (voortijdig) schoolverlaten (en terugkeer) gedurende het schooljaar;
. duur van het voortijdig schoolverlaten;
. schoolverlaten zonder certificaten/diploma of met vmbo- of mbo1-diploma.
De factsheet besteed ook aandacht aan de mogelijkheden en de beperkingen van de BRON-data.