Aanbod

De Loos Monitoring weet de weg
in de wereld van data en analyse.

Voor een snelle verwerking,
sprekende visualisaties,  een strakke opzet,
compacte stijl en een verzorgde lay-out.
Met focus op relevantie.

NIEUWS

DATA
levering, verwerking, standaardiseren, datacontrole, koppeling, codering, omzettingen, aggregaties, historie,

ANALYSE
ordening, meta-data.
analyses, trends, toplijsten, benchmarks, gebieden, stromen, management, doelgroepen, profielen, prognoses.

DESIGN 
indicatoren, kengetallen, normen, kritische gebieden, beoordeling, omrekening, weging.

MODEL
indicatorenstelsels, focus, actoren, kaders, indexcijfers, multi-level.

 

REPORTING
schoolrapporten, wijkmonitoren, themaverkenningen, jaaroverzicht, risicoanalyse, beleidsverantwoording, evaluatie, rendementsindicatoren, probleemsignalering, externe validatie.

VISUALS
presentaties, figuren, infographics, cushions, treemaps, icons.

VISION
transparantie, communicatie, datascience, methodologie, sociaal domein, wet- en regelgeving, beschikbaarheid.

STRATEGY
agenda, alternatieven, actualiteit, kernpunten, relevantie, probleemeigenaar, inbedding, draagvlak, onderbouwing, politiek.