Aanbod

De Loos Monitoring weet de weg
in de wereld van data en analyse.

Voor een snelle verwerking,
sprekende visualisaties,  een strakke opzet,
compacte stijl en een verzorgde lay-out.
Met focus op relevantie.

NIEUWS

CBS Nieuwtjes

De vernieuwde CBS-site Staline herbergt een aantal nieuwe datasets. Niet alle dataset kunnen worden gedownload via OData-protocol vanwege de omvang van de dataset. Op Statline hebben CBS-dataset maximaal zeven dimensies. Een dimensie kan totalen en subtotalen hebben ...
Verder Lezen
/ data & analyse

wijken en stadsdelen

Informatiekubussen van De Loos Monitoring vermelden plaatscodes en/of buurtcodes in plaats van plaatsnamen of postcodes. In steden met stadsdelen of deelgemeente worden deze gezien als plaatsen. In  historische data zijn gemeentefusies verwerkt. Gemeenten zijn in te delen in tal van ...
Verder Lezen
/ data & analyse

adviezen en toetsresultaten

Er is een reeks open datasets beschikbaar rondom de overgang (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Met daarin onder meer: . de verstrekte adviezen . de toetsresultaten en toetsadviezen (hoger of lager dan het aanvankelijke basisschooladvies) . toetskeuzes van scholen ...
Verder Lezen
/ data & analyse, overgang
 

DATA
levering, verwerking, standaardiseren, datacontrole, koppeling, codering, omzettingen, aggregaties, historie,

ANALYSE
ordening, meta-data.
analyses, trends, toplijsten, benchmarks, gebieden, stromen, management, doelgroepen, profielen, prognoses.

Meer Lezen

DESIGN 
indicatoren, kengetallen, normen, kritische gebieden, beoordeling, omrekening, weging.

MODEL
indicatorenstelsels, focus, actoren, kaders, indexcijfers, multi-level.

 

Meer Lezen

REPORTING
schoolrapporten, wijkmonitoren, themaverkenningen, jaaroverzicht, risicoanalyse, beleidsverantwoording, evaluatie, rendementsindicatoren, probleemsignalering, externe validatie.

VISUALS
presentaties, figuren, infographics, cushions, treemaps, icons.

Meer Lezen

VISION
transparantie, communicatie, datascience, methodologie, sociaal domein, wet- en regelgeving, beschikbaarheid.

STRATEGY
agenda, alternatieven, actualiteit, kernpunten, relevantie, probleemeigenaar, inbedding, draagvlak, onderbouwing, politiek.

Meer Lezen