wijken en stadsdelen

In alle informatiekubussen van De Loos Monitoring zullen plaatscodes en buurtcode staan vermeld, in plaats van een plaatsnaam of een postcode. En wanneer een stad, stadsdelen of deelgemeente kent, zullen deze de plaats innemen van … de plaats. Alle actuele en voormalige gemeenten zijn in te delen in tal van regio’s, waaronder provincies, RMC-regio’s of de mate van stedelijkheid.

Jaarlijks actualiseert De Loos Monitoring de plaatscodetabel, de gemeentefusies en de regionale indelingen, op basis van open datasets bij het CBS.

plaatscode
In lokale en open datasets met een plaatsnaam zal De Loos Monitoring deze plaatsnaam omzetten in een plaatscode. Daarmee komt een eind aan diverse schrijfwijzen en/of het gedoe rondom plaatsen (en gemeenten) met een zelfde naam. Om de plaatsnamen om te zetten, gebruikt De Loos Monitoring aan de ene kant de plaatscodetabel van het CBS, en aan de andere kant een plaatsnamen-vertaaltabel, met daarin alle voorkomende schrijfwijzen (met of zonder hoofdletters en/of provincieletters).

wijkbuurtcode
Ook is een postcode in een dataset eigenlijk helemaal niet handzaam, want de postcode is eigenlijk altijd te gedetailleerd. Het levert ook weinig extra informatie op. De Loos Monitoring heeft een postcodetabel aangeschaft waarmee postcode kunnen worden omgezet naar een wijkbuurtcode. En zo is dan ook gelijk de buurt, de wijk én de gemeente bekend (en gecodeerd).
Bij het CBS is allerhande informatie beschikbaar op buurt- en wijkniveau, waaronder gemiddelde prijs van een woning, werkeloosheidspercentage en opkomstpercentage tijdens verkiezingen.

stadsdelen
Voor een vijftal gemeenten heeft De Loos Monitoring nu de wijken ingedeeld in stadsdelen (of deelgemeenten). Zo kent de gemeente Rijswijk (code 0603) tweeëndertig buurten, negen wijken én vier zones (Midden, Oost, Zuid en West). De zones vervangen dan de plaatsnaam Rijswijk (code 2459).

regio’s
Jaarlijks levert het CBS een bijgewerkte indeling van regio’s. De bekenste daarvan zijn natuurlijk de provincies. Maar voor onderwijsland zijn de RMC-gebieden relevant. Andere indelingen zijn onder meer ‘mate van stedelijkheid’ en ‘gemeentegrootte’. Zelf heeft De Loos Monitoring gemeente ingedeeld op basis van deelname aan het (voormalige) grotestedenbeleid (G4, G27, G5 ‘Ortega’) en/of het G40-stedennetwerk.

thema’s
aanpak