1. wachtlijsten kinderopvang

  In januari 2005 zijn voor het laatst de wachttijden in de buitenschoolse opvang gepeild. Daaruit bleek dat Amsterdam en Utrecht een groot capaciteitsprobleem hebben. Beide steden hebben in 2004 de achterstand niet kunnen verminderen.

  lees meer...
 2. indicator wachttijd en wachtprofiel

  De Loos Monitoring introduceerde in 2004 een nieuwe indicator om zicht te krijgen op de wachtlijsten in de kinderopvang. Eerdere tellingen van wachtlijsten boden geen zicht op omvang en groei. De indicator ‘wachttijd’ en het samenhangende model van wachtlijsten gaven uitkomsten die ten lange leste een verklaring boden voor de persistente wachtlijsten.

  lees meer...
 3. wachtlijsten Haagse voorschool

  In 2003 is De Loos Monitoring de gemeente Den Haag behulpzaam geweest bij de inventarisatie van wachtlijsten op de Haagse […]

  lees meer...
thema’s
aanpak