1. benutten van beleidsinformatie uit BRON

  De Loos Monitoring heeft op verzoek van Ingrado geconcretiseerd op welke wijze BRON-informatie dient te worden ingezet ter versterking van de RMC-regie. De Loos Monitoring heeft de opsomming geïllustreerd met sprekende voorbeelden.

  lees meer...
 2. succes in mbo

  begin 2011 heeft De Loos Monitoring gerapporteerd over de successen in het mbo. Behandeld zijn de keuzes bij de instroom, de trajecten, het voortijdig schoolverlaten en extern rendement van het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

  lees meer...
 3. kubussen BRON

  Op basis van individuele onderwijsgegevens uit de BasisRegister OnderwijsNummer (BRON) kan een rijke diversiteit van analyses worden uitgevoerd.
  Zo heeft De Loos Monitoring voor de gemeente Amsterdam basisscholen de vo-trajecten van hun voormalige leerlingen teruggekoppeld.
  Voor RMC Haaglanden heeft De Loos Monitoring bekeken, hoe de doorstroom van vo-scholen naar mbo-opleidingen in de regio Haaglanden verloopt en in welke de mate er sprake is van een succesvolle opleidingstraject van deze leerlingen in het mbo.

  lees meer...
 4. achtergronden vsv

  Zijn er kenmerken of factoren die samenhangen met het voortijdig schoolverlaten? Zijn er aanwijzing en indicaties te vinden van de achtergronden (redenen of plaatsen) uitval?
  Met behulp van regionale BRON-gegevens is het mogelijk nader uitval te bekijken op de locaties, in de domeinen en binnen de opleidingen.

  lees meer...
 5. indeling trajecten vo mbo

  In de VSV-verkenner wordt onderscheid gemaakt tussen ‘nieuw vsv’ en ‘niet vsv’. Maar er zijn meer kwalificatie-statussen. Deels afgeleid van het opleidingsniveau en deels van de gevolgde trajecten. Op deze site wordt een begin gemakt met de indeling van de trajecten in het vo en mbo.

  lees meer...
 6. Amsterdams programma “Naar Betere Resultaten”

  Vanaf voorjaar 2000 is De Loos Monitoring betrokken geweest bij het Amsterdamse programma Naar Betere Resultaten. Dit programma kent een […]

  lees meer...
 7. managementrapportages leerplicht

  De Loos Monitoring heeft voor bureau leerplicht van Rotterdam en Amsterdam managementrapporten ontwikkelt. Er zijn verschillende maandrapportages: voor management, hoofd leerplicht en voor de afzonderlijke leerplichtambtenaren.

  lees meer...
thema’s
aanpak
voorbeelden