1. overgang po>vo

  De Loos Monitoring wordt steeds vaker ingezet bij het monitoren van overgangen, om te beginnen bij de overgang po>vo. Maar ook is de belangstelling voor de overgang vo>mbo groot. Inmiddels zijn er diverse rapportages beschikbaar. Hieronder een korte exposé van de de rapportages po>vo.

  lees meer...
 2. schoolloopbaan & inschrijvingen

  Sinds maart 2009 is De Loos Monitoring doende BRON te ontsluiten voor beleidsmatige gebruik van de beschikbare gegevens. De nieuwste ontwikkelingen betreffen de ontsluiting van schoolloopbanen en belangrijke revisie van de kubus inschrijving.

  lees meer...
 3. succes in mbo

  begin 2011 heeft De Loos Monitoring gerapporteerd over de successen in het mbo. Behandeld zijn de keuzes bij de instroom, de trajecten, het voortijdig schoolverlaten en extern rendement van het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

  lees meer...
 4. kubussen BRON

  Op basis van individuele onderwijsgegevens uit de BasisRegister OnderwijsNummer (BRON) kan een rijke diversiteit van analyses worden uitgevoerd.
  Zo heeft De Loos Monitoring voor de gemeente Amsterdam basisscholen de vo-trajecten van hun voormalige leerlingen teruggekoppeld.
  Voor RMC Haaglanden heeft De Loos Monitoring bekeken, hoe de doorstroom van vo-scholen naar mbo-opleidingen in de regio Haaglanden verloopt en in welke de mate er sprake is van een succesvolle opleidingstraject van deze leerlingen in het mbo.

  lees meer...
 5. indicatoren voortgezet onderwijs

  De Loos Monitoring levert standaardindicatoren of ontwikkelt ze desgewenst op maat van de informatievraag. Hieronder een korte exposé van indicatoren […]

  lees meer...
thema’s
aanpak