1. tijdregistratie zorg

    In 2004 heeft De Loos Monitoring tijdregistratiegegevens van zorginstellingen verwerkt en geanalyseerd. Doel was een onderbouwing van kosten van diensten en voorzieningen. Diensten zijn bekeken in samenhang met andere afgenomen diensten (trajecten) en zijn cliëntprofielen opgesteld.

    lees meer...
thema’s
aanpak