1. adviezen en toetsresultaten

  Er is een nieuwe reeks open datasets beschikbaar rondom de overgang (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

  lees meer...
 2. omzetting prestatieniveaus -> niveauwaarden

  De centrale indicatoren van de leerwinst-methode kunnen nu ook worden uitgedrukt in niveauwaarde. Al eerder waren omzettingen naar percentielen en naar een IQ-schaal mogelijk.

  lees meer...
 3. prestaties van scholen

  Scholen worden door onderwijsinspectie gericht beoordeeld. In de gerichtheid van de inspectie is hun opdracht (namelijk: toezicht) en hun perspectief (proportioneel) herkenbaar. Dit doet scholen niet geheel recht. De Loos Monitoring pleit op onderwijsinhoudelijke gronden voor een vierledige prestatiepeiling van basisscholen. Deze vierledige uitkomst is betekenisvoller voor bestuur, team, ouders en lokale partners.
  Schoolbesturen wordt aangeraden regulier deze vierledige prestatiepeiling te laten uitvoeren.

  lees meer...
 4. prestatieprofiel

  Het nieuwe prestatieprofiel geeft binnen de leerwinst-methode een goed zicht op de niveauverschillen tussen leerlingen

  lees meer...
 5. eindtoets basisonderwijs

  De Loos Monitoring heeft voor de gemeente Den Haag een uitvoerig rapportage opgemaakt aangaande de prestaties op de eindtoets basisonderwijs […]

  lees meer...
 6. taalmonitor 2007

  De taalmonitor 2007 behelst een lokale monitoring van taalvaardigheden en benchmarking van scholen. Tevens ontvangen deelnemende scholen en peuterspeelzalen een schooleigen rapport met een lokale vergelijking en de eigen ontwikkeling. In 2009 is de Taalmonitor verbreed tot de Prestatiemonitor.

  lees meer...
 7. prestatiemonitor 2009

  De Prestatiemonitor 2009 doet verslag van de analyse van de toetsresultaten 2003/’04-2008/’09 van scholen in de gemeente Steenwijkerland. De rapportage […]

  lees meer...
 8. nadere analyses Cito-scores Rotterdam

  De Loos Monitoring heeft in 2010 een bijdrage geleverd in de nadere analyse van de Cito-score in Rotterdam

  lees meer...
 9. van de taalmonitor naar de prestatiemonitor

  De Taalmonitor toont de taalvaardigheden in het basisonderwijs en maakt een vergelijking tussen de scholen.

  lees meer...
thema’s
aanpak