1. kubussen datamart Onderwijs

  De datamart onderwijs is per 1 juli 2011 geactualiseerd. Via deze site stelt De Loos Monitoring u de datamart onderwijs ter beschikking. Het bevat informatiekubussen met gegevens die het ministerie OCW en de onderwijsinspectie ter beschikking stellen. De kubussen bevatten onderwijsgegevens vanaf 1995/1996.

  lees meer...
 2. Rotterdams onderwijsverslag 2011

  Het Rotterdams onderwijsverslag beoogt jaarlijks in één oogopslag te tonen waar sterke punten, zwakke punten en aandachtsgebieden liggen in het Rotterdamse onderwijsveld.

  lees meer...
 3. basisgegevens bekostigd onderwijs 2011

  Vanaf 29 maart 2011 is zijn door DUO de basisgegevens bekostigd onderwijs 2011 beschikbaar gesteld.
  De Loos Monitoring verwerkt deze levering jaarlijks in de datamart onderwijs.

  lees meer...
 4. etalagebestanden vs. basisgegevens bekostigd onderwijs

  Sinds jaar en dag levert DUO-informatieproducten de set “basisgegevens bekostigd onderwijs” (BBO) per 1 februari. Sinds 2010 verloopt de beschikbaarstelling […]

  lees meer...
 5. Zwolse trendrapportage

  Tot 2008 heeft De Loos Monitoring bijgedragen aan de Zwolse trendrapportage onderwijs. Dit betrof zowel de dataverwerking en -analyse, alsmede de uitontwikkeling van de trendrapportage, de verkrijgen van additionele landelijke gegevens en onderwijsinhoudelijke bijdragen.

  lees meer...
 6. Amsterdams programma “Naar Betere Resultaten”

  Vanaf voorjaar 2000 is De Loos Monitoring betrokken geweest bij het Amsterdamse programma Naar Betere Resultaten. Dit programma kent een […]

  lees meer...
 7. advies beleidsmatige inbedding

  Welke informatie is meest gewenst? Rapportages en informatiekubussen bevatten veel informatie. Niet alle informatie is in gelijke mate relevant, actueel, […]

  lees meer...
 8. G4-rapportage “GOA-beleid en lokale monitoring”

  In de zomer 2003 wilden de vier grote steden aantonen dat het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) er toe deed. En zo […]

  lees meer...
 9. Rotterdamse onderwijsmonitor 2002

  De Rotterdamse onderwijsmonitor (kortweg ROM) leverde uiteenlopende dataverzamelingen, onderzoeksrapportages en jaarverslagen om het Rotterdamse onderwijsveld in kaart te brengen, leverde […]

  lees meer...
 10. datamart Onderwijs

  De datamart Onderwijs bevat gegevens van het ministerie, de onderwijsinspectie, IB-groep en het CBS. Met de datamart Onderwijs beschikt De […]

  lees meer...
thema’s
aanpak
relevante artikelen