1. wijken en stadsdelen

  In alle informatiekubussen van De Loos Monitoring zullen plaatscodes en buurtcode staan vermeld, in plaats van een plaatsnaam of een postcode. En wanneer een stad, stadsdelen of deelgemeente kent, zullen deze de plaats innemen van … de plaats. Alle actuele en voormalige gemeenten zijn in te delen in tal van regio’s, waaronder provincies, RMC-regio’s of de mate van stedelijkheid.

  lees meer...
 2. Open Onderwijsdata

  Op Open Onderwijsdata van DUO staan een grote hoeveelheid landelijke en meerjarige datasets, geschikt voor monitoring en benchmarking.

  lees meer...
 3. kubussen datamart Onderwijs

  De datamart onderwijs is per 1 juli 2011 geactualiseerd. Via deze site stelt De Loos Monitoring u de datamart onderwijs ter beschikking. Het bevat informatiekubussen met gegevens die het ministerie OCW en de onderwijsinspectie ter beschikking stellen. De kubussen bevatten onderwijsgegevens vanaf 1995/1996.

  lees meer...
 4. monitors, benchmarks en profielen

  Wat zijn de verschillen tussen een monitor, een benchmark en een profiel?

  lees meer...
 5. datasabbatical

  Onze breinen maken concepten en we wisselen deze representaties van de werkelijkheid onderling uit. We kunnen de intersubjectieve werkelijkheid stoelen op basis van een snel uitdijende data en analyses. En soms is het dan verleidelijk zelf niet meer rond te kijken in het wereld, waar van oorsprong deze data uit zijn gedestilleerd.

  lees meer...
 6. terminologie

  In onderwijsland worden termen niet altijd met een even grote eenduidigheid gebruikt. Ook verschuiven betekenissen in de tijd. Hierbij een aantal door De Loos Monitoring gebruikte termen en indelingen.

  lees meer...
 7. Lucasmonitor 2003

  Tweemaal heeft SCO Lucasstichting zijn scholen voor primair onderwijs cijfermatig in beeld gebracht. De laatste Lucasmonitor was van 2003.
  De Lucasmonitor was toentertijd vernieuwd, zowel cijfermatig als qua presentatie en inbedding: het heeft aangezet tot een verdere verkenning van wegen om te komen tot onderwijsverbetering.

  lees meer...
 8. datamart Onderwijs

  De datamart Onderwijs bevat gegevens van het ministerie, de onderwijsinspectie, IB-groep en het CBS. Met de datamart Onderwijs beschikt De […]

  lees meer...
 9. benchmark VO

  Voor een positiebepaling in het kader van kwaliteitsbeleid, verantwoording en marktpositie. Vergelijk uw eigen organisatie met relevante andere scholen in […]

  lees meer...
 10. indicatoren voortgezet onderwijs

  De Loos Monitoring levert standaardindicatoren of ontwikkelt ze desgewenst op maat van de informatievraag. Hieronder een korte exposé van indicatoren […]

  lees meer...
thema’s
aanpak