1. omzetting prestatieniveaus -> niveauwaarden

  De centrale indicatoren van de leerwinst-methode kunnen nu ook worden uitgedrukt in niveauwaarde. Al eerder waren omzettingen naar percentielen en naar een IQ-schaal mogelijk.

  lees meer...
 2. effectiviteitspeilingen vergeleken

  Er zijn in de loop van de tijd vele pogingen ondernomen om toegevoegde waarde van basisscholen te peilen. Nu zijn de voor- en nadelen naast elkaar gezet.

  lees meer...
 3. inleiding Leerwinst-methode

  De Leerwinst-methode betreft een leerlingcapaciteitonafhankelijke berekening van de toegevoegde waarde van basisscholen

  lees meer...
 4. indicatoren primair onderwijs

  De Loos Monitoring levert standaardindicatoren of ontwikkelt ze desgewenst op maat van de informatievraag.

  lees meer...
 5. van de taalmonitor naar de prestatiemonitor

  De Taalmonitor toont de taalvaardigheden in het basisonderwijs en maakt een vergelijking tussen de scholen.

  lees meer...
thema’s
aanpak