1. datasets onderwinsinspectie

  De onderwijsinspectie stelt toezichtdata en kwaliteitsbeoordelingen beschikbaar. De Loos Monitoring heeft deze verwerkt voor analyse.

  lees meer...
 2. ouderindicatoren

  De Loos Monitoring heeft kwaliteitsindicatoren ontworpen en berekend, speciaal gericht op ouders. Deze ouderindicatoren zijn bedoeld om bestaande kwaliteitsprofielen van scholen te verbreden; voor een meer valide schoolprofiel. Ouderindicatoren helpen ouders bij hun schoolkeuze en wijzen hen op welke wijze zij kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit aan hun kinderen.

  lees meer...
 3. eigen autoriteit

  Inspectie vervult een essentiële rol in het onderwijsveld. Op hun aanpak valt wel een en ander af te dingen, maar ook wordt de reikwijdte van hun inbreng niet door een ieder goed begrepen. En dat levert bij tal van scholen blauwe plekken op. Scholen en besturen moeten meer staan in hun autoriteit.

  lees meer...
 4. peilen binnen kwaliteitscyclus

  De Loos Monitoring heeft een alternatief ontwikkeld voor de PDCA-cyclus, die beter past bij een school die verbeteringsgericht wil zijn, zich wil positioneren én open wil staan voor vragen en belangen van haar partners (bestuur, ouders, overheid).

  lees meer...
 5. kwaliteitsprofielen en schoolprofielen

  Kwaliteitsprofielen doen scholen meer recht dan een opbrengstenkaart. Kwaliteitsprofielen stellen scholen in staat zichzelf te beschrijven, te positioneren en te profileren: het schoolprofiel. De gegevens voor een dergelijke bredere benadering, zijn reeds beschikbaar.

  lees meer...
 6. stoplicht Benchmark voortgezet onderwijs

  De benchmark VO geeft samenhang tussen integrale managementverantwoordelijkheid en noodzakelijke verantwoording. De Loos Monitoring biedt u deze benchmark op één […]

  lees meer...
 7. kwaliteitsprofiel “Publieke School Profielen”

  De Loos Monitoring biedt een frisse kijk op data. De Publieke School Profielen zijn grafische weergaven, die de het eigene […]

  lees meer...
 8. beheer van kwaliteitsindicatoren

  In een profiel worden verschillende kwaliteitskenmerken onderling vergeleken. Daarvoor moeten de uitkomsten worden gewaardeerd (bv. met een rapportcijfer) en toegewezen worden aan een profiel. Het beheer van kwaliteitsindicatoren gaat over hoe te komen tot schoolprofielen.

  lees meer...
 9. conferentie opbrengstgericht werken

  Korte oneliners genoteerd op de conferentie “Besturen aan zet” van de PO-raad d.d. 12 oktober 2010.

  lees meer...
 10. gerichtheid van indicatoren

  De Loos Monitoring ontwikkelde een innovatief onderscheid in de gerichtheid van indicatoren. Het betreft het oogmerk, de bedoeling of de functie om indicatoren te peilen.

  lees meer...
thema’s
aanpak
relevante artikelen
voorbeelden