1. indicatoren integratie

    Onderzoekers moeten hand in eigen boezem steken; zij hebben met slechte indicatoren mede bijgedragen aan het zwart-wit denken. De Loos Monitoring heeft integratie-indicatoren ontwikkelt die een reëler beeld schetst van wijken, scholen en groepen.
    De nieuwe integratie-indicatoren tonen de diverse aspecten van integratie (spreiding, verdeling, diversiteit) in het primair en voortgezet onderwijs.

    lees meer...
thema’s
aanpak
voorbeelden