producten van De Loos Monitoring
De Loos Monitoring biedt een totaalpakket van diensten en producten voor uw monitoring en benchmarking. Sinds 1999 heeft De Loos Monitoring tal van projecten afgerond en producten geleverd op de werkterreinen onderwijs, welzijn en zorg.

De Loos Monitoring zoekt naar nieuwe wegen en nieuwe antwoorden. Recente innovaties betreffen:
. informatiekubussen BRON
. kwaliteitsprofielen
. LeerWinst-methode
. datamart onderwijs

BRON-informatiekubussen
Informatiekubussen op basis van BRON maken het mogelijk snelle, zeer actuele en gedetailleerde analyses te doen van rendement, schooluitval, examens en overgang vmbo-mbo (en meer). BRON staat voor BasisRegister OnderwijsNummer, en bevat gedetailleerde gegevens over welke leerlingen wanneer welke scholen, opleidingen en examens hebben aangedaan. In de BRON-infomatiekubussen zijn reeds op voorhand de meest relevante gegevens uit BRON klaargezet én gecontroleerd voor verdere verrijking, koppeling en analyse.

kwaliteitsprofielen
In 2008 heeft De Loos Monitoring de kwaliteitsprofielen ontwikkeld naar aanleiding van het Rotterdamse onderwijsverslag. Er zijn kwaliteitsprofielen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gerealiseerd. Later zijn ook kwaliteitsprofielen mbo en so ontworpen.
Kwaliteitsprofielen spreken de onderwijspartners aan op hun rol en versterken het schoolprofiel. Onderliggend is een nieuwe tripel WW-cyclus opgezet voor kwaliteitsverbetering.

LeerWinst-methode
Vanaf 1997 analyseert De Loos Monitoring toetsresultaten basisonderwijs. Dit resulteerde in de opzet van het OPIS (Onderwijs Prestatie Informatie Systeem) voor bovenschoolse prestatievergelijkingen. In 2004 ontwikkelde De Loos Monitoring de indicator prestatieniveau voor toetsoverstijgende peilingen. Een doorbraak in 2008 vormde het meten van schooleffectiviteit en toegevoegde waarde. Vanaf 2009 wordt de methode voortdurend uitgebreid met analyses om niveau en winst van groepen scholen en leerlingen te relateren aan allerhande normen.

datamart onderwijs
In 2006 leverde De Loos Monitoring als eerste, een dynamische reporting van landelijke onderwijsdata middels de datamart onderwijs.
Op zoek naar cijfers en feiten? De datamart onderwijs levert analyses en overzichten binnen 24 uur. Met sprekende indicatoren. De datamart onderwijs omvat vrijwel alle landelijke beschikbare bronnen.

thema’s
aanpak
relevante artikelen