POVO-overgang 2018

1) in 2018 mogen PO-leerlingen zich inschrijven op meerdere VO-scholen. Hoe vaak zal dit gebeuren, en welke leerlingen/ouders maken gebruik van deze mogelijkheid?
2) in 2017 hebben veel scholen een andere eindtoets gebruikt als het jaar daarvoor. En er komen meer eindtoetsen op de markt? Welke scholen wisselen van eindtoets?

aloude thema’s zijn:

3) vertraagde overgang en onderwijsachterstanden
4) pendel vanuit en naar de randgemeenten
5) bijstelling van adviezen en herplaatsingen in de brugklas

thema’s
aanpak