De Loos Monitoring
voor analyse, informatie en rapportage

Ruim 25 jaar ervaring staan borg voor gedegen en bewezen expertise.

· FOKOR (samenwerkende schoolbesturen Rotterdam)
· BOVO (regio Haaglanden)
· Maatschappelijke Ontwikkeling (gemeente Rotterdam)
· Maatschappelijke Ontwikkeling (gemeente Amsterdam)
· Sociaal Maatschappelijke Verbinding (gemeente Heerde)
· Digitaal Leren (Den Haag)
· Spirit4You (RMC Haaglanden)
· Onderwijs Cultuur Welzijn (gemeente Den Haag)
· MEE Nederland (landelijke branchevereniging)
. Jeugd en Onderwijs (gemeente Steenwijkerland)
. IJsselgroep (schoolbegeleiding)
· GGD Midden Holland
· DUO/Cfi (agentschap ministerie OCW)
· CVO groep (schoolbestuur)
· afdeling Informatie (gemeente Zwolle en gemeente Kampen)
· adviespunt PGNO (onderwijsnummer)
· implementatiebureau Wet basisvoorziening kinderopvang
· netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang
· Oberon (consultant)
· Ordina (consultant)
· CITO (toetsontwikkeling)
· IRIS (schoolbestuur)
· SCO Lucasstichting (schoolbestuur)
· Thuiszorg Den Haag
· EB-management (consultant)
· gemeente Eindhoven
· gemeente Deventer
· Inter·face (consultant)
· BMC (consultant)
· XPVO (netwerk van zelfstandige adviseurs in het VO)

De Loos Monitoring is ingezet bij:
. advies en ontwerp
. verwerking en ontsluiting (data-analytics)
. indicatoren en koppeling (big data)
. onderzoek, monitoren en visualisaties

thema’s
aanpak