Een visie op analyse, onderzoek en rapportage

De Loos Monitoring geeft u een nieuwe kijk. Een blik op ontwikkelingen en verschillen.
Gerichte analyses versterken draagvlak en bieden houvast. Voor een effectieve aanpak en een heldere koers.Veel kennis is veelal beschikbaar bij de opdrachtgevers. Samenwerking en afstemming is uitgangspunt.

Van te voren wordt nadrukkelijk vastgesteld voor wie de analyses met name zijn bedoeld (en wie met de uitkomsten en bevindingen aan de slag gaan):
. lokale overheden en regio
. samenwerkingsverband en bestuur
. leerlingen en ouders
. scholen en teams

Analyses zijn gericht of een specifiek doel:
. focus op kwaliteitsverbetering, prestaties of rendement
. hoe verloopt een invoeringstraject? wat is het bereik? worden afspraken nageleefd?
. inventarisatie en verkenning: waar liggen de knelpunten? Waar liggen de kansen om zaken op te pakken?
. trend en benchmark: hoe doen we het? zijn er onderlinge verschillen?

Met partners zorgt De Los Monitoring voor sprekende visualisaties, een strakke opzet, compacte stijl en een verzorgde layout. Dit garandeert een focus op meest relevante bevindingen.
Ook werkt De Loos Monitoring samen met bureaus voor kwaliteitsonderzoeken, communicatie en organisatieverbetering.
Partners met overtuiging, creativiteit en plezier in hun diensten.
Voor trajecten op maat met kwaliteit.

De Loos Monitoring richt zich op monitoring en benchmarks in de educatie, zorg, welzijn en arbeid.

thema’s
aanpak