• Home
  • Open Onderwijsdata

Open Onderwijsdata

Op Open OnderwijsData van DUO staan allerhande datasets. DUO wil met de datasets op Open OnderwijsData voorzien in een brede informatiebehoefte.
De Loos Monitoring verwerkt de datasets tot informatie op maat en analyseert de uitkomsten.
De allereerste datasets die DUO plaatsten op Open OnderwijsData, waren de BBO-datasets. BBO staat voor Basisgegevens Bekostigd Onderwijs.
De BBO-datasets zijn beschikbaar gesteld sinds 2001/’02. De datasets zijn toentertijd opgemaakt ten behoeve van de grote steden in het kader van het GOA-beleid (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het GOA-beleid bestaat niet meer, maar de datasets zijn gebleven. De datasets bleken geschikt voor tal van toepassingen.
In de BBO-datasets staan leerlingenaantallen primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, uitgesplitst voor onderwijsvorm en schoollocatie. In de verschillende datasets wordt vervolgens nader uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, woongemeente en/of gewicht, leerjaar, vsv, herkomstschool, van/naar so, diploma’s.
Meest recent zijn nu de BBO-datasets 2016/’17.
Het aantal datasets op Open Onderwijsdata breidt nog steeds uit (of worden daarheen verhuisd). De Loos Monitoring houdt bij welke landelijk onderwijsgegevens beschikbaar zijn op Open Onderwijs data (of elders) en welke dataset nog niet beschikbaar zijn.