1. eigen autoriteit

  Inspectie vervult een essentiële rol in het onderwijsveld. Op hun aanpak valt wel een en ander af te dingen, maar ook wordt de reikwijdte van hun inbreng niet door een ieder goed begrepen. En dat levert bij tal van scholen blauwe plekken op. Scholen en besturen moeten meer staan in hun autoriteit.

  lees meer...
 2. peilen binnen kwaliteitscyclus

  De Loos Monitoring heeft een alternatief ontwikkeld voor de PDCA-cyclus, die beter past bij een school die verbeteringsgericht wil zijn, zich wil positioneren én open wil staan voor vragen en belangen van haar partners (bestuur, ouders, overheid).

  lees meer...
 3. monitors, benchmarks en profielen

  Wat zijn de verschillen tussen een monitor, een benchmark en een profiel?

  lees meer...
 4. datasabbatical

  Onze breinen maken concepten en we wisselen deze representaties van de werkelijkheid onderling uit. We kunnen de intersubjectieve werkelijkheid stoelen op basis van een snel uitdijende data en analyses. En soms is het dan verleidelijk zelf niet meer rond te kijken in het wereld, waar van oorsprong deze data uit zijn gedestilleerd.

  lees meer...
 5. terminologie

  In onderwijsland worden termen niet altijd met een even grote eenduidigheid gebruikt. Ook verschuiven betekenissen in de tijd. Hierbij een aantal door De Loos Monitoring gebruikte termen en indelingen.

  lees meer...
 6. advies beleidsmatige inbedding

  Welke informatie is meest gewenst? Rapportages en informatiekubussen bevatten veel informatie. Niet alle informatie is in gelijke mate relevant, actueel, […]

  lees meer...
 7. doosje

  zodat het past: gedicht van Gerrit Luidinga

  lees meer...
 8. conferentie opbrengstgericht werken

  Korte oneliners genoteerd op de conferentie “Besturen aan zet” van de PO-raad d.d. 12 oktober 2010.

  lees meer...
 9. pervers beleid

  uit essay van Bart Dekker over het fenomeen ‘pervers beleid’: Het Nederlandse ‘pervers’ is afgeleid vanuit het Latijnse ‘pervertere’, een […]

  lees meer...
thema’s
aanpak
relevante artikelen