1. adviezen en toetsresultaten

  Er is een nieuwe reeks open datasets beschikbaar rondom de overgang (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

  lees meer...
 2. POVO-overgang 2018

  In de overgang POVO 2018 komen nieuwe thema’s aanbod: hoeveel scholen gaan wisselen van eindtoets én hoeveel leerlingen zullen zich gaan inschrijvingen op meer dan één school voor voortgezet onderwijs?

  lees meer...
 3. monitorverslag Onderwijs Transparant

  De Loos Monitoring levert het monitorverslag: dit monitorverslag biedt zicht op basisschooladviezen, eindtoetsresultaten, initiële plaatsing, bijstelling van adviezen en een definitieve plaatsing/schoolkeuze.
  Scholen en besturen ontvangen een eigen terugkoppelrapport.

  lees meer...
 4. overgang po>vo

  De Loos Monitoring wordt steeds vaker ingezet bij het monitoren van overgangen, om te beginnen bij de overgang po>vo. Maar ook is de belangstelling voor de overgang vo>mbo groot. Inmiddels zijn er diverse rapportages beschikbaar. Hieronder een korte exposé van de de rapportages po>vo.

  lees meer...
 5. benutten van beleidsinformatie uit BRON

  De Loos Monitoring heeft op verzoek van Ingrado geconcretiseerd op welke wijze BRON-informatie dient te worden ingezet ter versterking van de RMC-regie. De Loos Monitoring heeft de opsomming geïllustreerd met sprekende voorbeelden.

  lees meer...
 6. succes in mbo

  begin 2011 heeft De Loos Monitoring gerapporteerd over de successen in het mbo. Behandeld zijn de keuzes bij de instroom, de trajecten, het voortijdig schoolverlaten en extern rendement van het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

  lees meer...
 7. Rotterdams onderwijsverslag 2011

  Het Rotterdams onderwijsverslag beoogt jaarlijks in één oogopslag te tonen waar sterke punten, zwakke punten en aandachtsgebieden liggen in het Rotterdamse onderwijsveld.

  lees meer...
 8. achtergronden vsv

  Zijn er kenmerken of factoren die samenhangen met het voortijdig schoolverlaten? Zijn er aanwijzing en indicaties te vinden van de achtergronden (redenen of plaatsen) uitval?
  Met behulp van regionale BRON-gegevens is het mogelijk nader uitval te bekijken op de locaties, in de domeinen en binnen de opleidingen.

  lees meer...
 9. Zwolse trendrapportage

  Tot 2008 heeft De Loos Monitoring bijgedragen aan de Zwolse trendrapportage onderwijs. Dit betrof zowel de dataverwerking en -analyse, alsmede de uitontwikkeling van de trendrapportage, de verkrijgen van additionele landelijke gegevens en onderwijsinhoudelijke bijdragen.

  lees meer...
 10. Amsterdams programma “Naar Betere Resultaten”

  Vanaf voorjaar 2000 is De Loos Monitoring betrokken geweest bij het Amsterdamse programma Naar Betere Resultaten. Dit programma kent een […]

  lees meer...
thema’s
aanpak