1. ouderindicatoren

  De Loos Monitoring heeft kwaliteitsindicatoren ontworpen en berekend, speciaal gericht op ouders. Deze ouderindicatoren zijn bedoeld om bestaande kwaliteitsprofielen van scholen te verbreden; voor een meer valide schoolprofiel. Ouderindicatoren helpen ouders bij hun schoolkeuze en wijzen hen op welke wijze zij kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit aan hun kinderen.

  lees meer...
 2. Rotterdams onderwijsverslag 2011

  Het Rotterdams onderwijsverslag beoogt jaarlijks in één oogopslag te tonen waar sterke punten, zwakke punten en aandachtsgebieden liggen in het Rotterdamse onderwijsveld.

  lees meer...
 3. kwaliteitsprofielen en schoolprofielen

  Kwaliteitsprofielen doen scholen meer recht dan een opbrengstenkaart. Kwaliteitsprofielen stellen scholen in staat zichzelf te beschrijven, te positioneren en te profileren: het schoolprofiel. De gegevens voor een dergelijke bredere benadering, zijn reeds beschikbaar.

  lees meer...
 4. wachtlijsten kinderopvang

  In januari 2005 zijn voor het laatst de wachttijden in de buitenschoolse opvang gepeild. Daaruit bleek dat Amsterdam en Utrecht een groot capaciteitsprobleem hebben. Beide steden hebben in 2004 de achterstand niet kunnen verminderen.

  lees meer...
 5. Zwolse trendrapportage

  Tot 2008 heeft De Loos Monitoring bijgedragen aan de Zwolse trendrapportage onderwijs. Dit betrof zowel de dataverwerking en -analyse, alsmede de uitontwikkeling van de trendrapportage, de verkrijgen van additionele landelijke gegevens en onderwijsinhoudelijke bijdragen.

  lees meer...
 6. Rotterdamse onderwijsmonitor 2002

  De Rotterdamse onderwijsmonitor (kortweg ROM) leverde uiteenlopende dataverzamelingen, onderzoeksrapportages en jaarverslagen om het Rotterdamse onderwijsveld in kaart te brengen, leverde […]

  lees meer...
 7. tijdregistratie zorg

  In 2004 heeft De Loos Monitoring tijdregistratiegegevens van zorginstellingen verwerkt en geanalyseerd. Doel was een onderbouwing van kosten van diensten en voorzieningen. Diensten zijn bekeken in samenhang met andere afgenomen diensten (trajecten) en zijn cliëntprofielen opgesteld.

  lees meer...
 8. gerichtheid van indicatoren

  De Loos Monitoring ontwikkelde een innovatief onderscheid in de gerichtheid van indicatoren. Het betreft het oogmerk, de bedoeling of de functie om indicatoren te peilen.

  lees meer...
thema’s
aanpak
relevante artikelen
voorbeelden